Thor P.: Vi når forskningsmål i 2010

Forskning. Målet om at statens udgifter til forskning skal nå 1 procent af BNP vil være i hus i 2010. Det lover finansminister Thor Pedersen (V). Over de næste tre år vil forskningen få tilført godt fem milliarder kroner.

I 2010 vil de offentlige forskningsbevillinger runde 18 milliarder kroner.

Dermed vil regeringen have opfyldt den såkaldte Barcelona-målsætning, som betyder, at alle EU-lande har forpligtet sig til at de offentlige udgifter til forskning skal udgøre mindst én procent af BNP i 2010.

- Næste år vil vi nå op på, at forskningsbevillingerne udgør 0,87 procent af BNP. Frem til 2010 vil forskningsbevillingerne bliver løftet til 18 milliarder kroner, så vi når det mål, vi har sat os. Vi løfter reelt forskning med mere end fem milliarder kroner frem til 2010, sagde Thor Pedersen i forbindelse med præsentationen af næste års finanslov.

I 2008 får forskningsområdet tilført to milliarder kroner fra Globaliseringspuljen. Det svarer til halvdelen af de midler, som bliver uddelt fra puljen i år, og sammenlignet med 2007 er der tale om en fordobling.

Hovedparten af midlerne, 800 millioner kroner, går til de såkaldte basismidler. Det er en kraftig stigning på en halv milliard i forhold til 2007.

Endvidere får den frie forskning tilført 385 millioner kroner mod 85 millioner kroner i 2007. Endelig kan private virksomheder også se frem til at lukrere på den øgede fokus på forskning i Finansloven. Der afsættes 140 millioner kroner til samarbejde med private om forskning mod 55 millioner kroner i år.