Tekniq og Dansk Byggeri slår pjalterne sammen

Byggeriets to største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, Tekniq og Dansk Byggeri, har besluttet at slå pjalterne sammen. Eller i hvert fald at indlede drøftelser om et tæt samarbejde. Og eventuelt en sammenlægning.

Motivationen for at stå sammen er ønsket om en mere arbejdsgiver- og erhvervspolitisk gennemslagskraft udadtil og at styrke servicen for erhvervsorganisationernes medlemmer.

Tekniq er den mindste af de to organisationer med 3.000 el- og VVS-installationsvirksomheder med tilsammen

40.000 medarbejdere. Mens Dansk Byggeri bliver storebror med 6.000 virksomheder inden for byggeri, anlæg og

byggeindustri med tilsammen 78.000 medarbejdere.

Med en sammenlægning vil de to organisationer dække over 80 procent af den danske byggebranche.

Og derfor tror de to organisationer, at de sammen vil stå stærkere i overenskomstforhandlinger, have større gennemslagskraft erhvervspolitisk og vil kunne yde medlemmerne bedre service.

Og så mener Dansk Byggeri og Tekniq, at de passer perfekt sammen. For den rådgivning og service, der ydes medlemmerne, er nemlig langt hen ad vejen den samme.

Optimal timing

Skal organisationerne selv sige det, så mener de, at timingen er optimal. For strukturreformen i det offentlige, der i 2007 giver færre men større kommuner, betyder krav til arbejdsgiversiden om fortsat at have styrken og størrelsen til at leve op til medlemmernes krav om indflydelse både lokalt, regionalt og nationalt. Desuden skal man

fortsat kunne matche udfordringerne på lønmodtagersiden.

I debatten om det nye Danmarkskort har det været fremme, at Dansk Arbejdsgiverforening ikke længere vil være på regionalt niveau. Derfor er ErhvervsBladets tolkning, at der har været naturligt for de mindre arbejdsgiverorganisationer at søge mere indflydelse. Derfor har Tekniq og Dansk Byggeri kigget hinanden dybt i øjenene - og i det her tilfælde valgt at gå fra at være kærester til at være forlovede.

Administrerende direktør i Tekniq Niels Jørgen Hansen er meget fåmælt, fordi organisationerne har valgt at melde ud så hurtigt i processen. Heller ikke på, hvordan Tekniq vil tackle, at de bliver de små i en sammenlægning.

- Vi går i gang med drøftelserne - og vi håber og tror, at vi kan nå et godt resultat. Der er mange spørgsmål vi skal have styr på. Men vi tror på, at vi finder løsningerne, siger han.

Kræver del af kagenTekniqs formand Jesper N. Hansen siger lidt mere:

- Både Tekniq og Dansk Byggeri er resultater af sammenlægninger med få år på bagen. På kort tid har vi hver især fået skabt stærke, handlekraftige og indflydelsesrige organisationer. Men fremtiden stiller endnu større krav.

Derfor er tiden nu kommet til at tage et nyt skridt for at sikre, at vi fortsat kan have den ønskede indflydelse, og at vi fortsat kan servicere vore medlemmer bedst muligt. Det tror vi på, at vi kan opnå ved at indgå i

et tættere samarbejde og eventuelt en sammenlægning med Dansk Byggeri.

Formand for Dansk Byggeri fastslår, at kampen om den erhvervspolitiske indflydelse bliver stadig større , hvor alle erhverv vil have deres del af samfundskagen.

- Vi vil også i fremtiden gerne have den del af indflydelsen, der tilkommer os. Derfor ser vi nu på

mulighederne for, at vi slår os sammen. Kravet fra medlemmerne om bedre service og mere indflydelse er desuden støt stigende. Det krav imødekommer vi bedst ved at gå sammen med vores gode kolleger fra el- og VVS-branchen.