Taxierne får ny formand

Han afløser Ole Palsberg fra Roskilde Taxa, der har siddet på formandsposten siden foreningens start i 1999.


Christian

Winther, der tillige sidder i Dansk Taxi Forbunds hovedbestyrelse skal forsøge at skabe fælles fodslag i en taxibranche,

der har været præget af opsplitning og uenighed.


Nogle af hans væsentligste bidrag vil blive at arbejde for,

at de nuværende eksklusivaftaler i såvel HK- som SiD-overenskomsterne på taxiområdet bliver fjernet. Ligesom

han vil arbejde for, at der i overenskomsterne med SiD indføres såkaldte bevægelige lønsystemer fremfor som

nu, hvor taxichauffører aflønnes efter en fast aftalt afregningsprocent af de indkørte beløb. I hele sin

levetid har DTA fastholdt ikke at ville indgå i drøftelser omkring en landsoverenskomst med SiD.


Valget af ny formand

kommer på et strategisk vigtigt tidspunkt, hvor Dansk Taxi Forbund og Dansk Taxi Råd forsøger at skabe basis for

en sammenlægning af hele taxierhvervet i én stor landsdækkende organisation.


Organisationen skal gøre

taxierhvervet mere slagkraftigt og synligt i forhold til de øvrige transporterhverv. Både i relation til de relevante offentlige

myndigheder og den politiske debat. Den ny formand er valgt for en periode på to år.