Talknusernes gabestok: Nu skal navnene frem i lyset

Fremover skal revisorer, der overtræder loven, have navnet offentliggjort, foreslår erhvervsministeren.

»Borgere og virksomheder har ret til at vide, hvis en revisor, de overvejer at vælge eller måske allerede benytter, har overtrådt reglerne og forsømt sine pligter,« siger erhvervsminister Simon Kollerup (S). Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann

Når en revisor har overtrådt loven og for eksempel bliver tildelt en bøde af Revisornævnet, kan revisoren fortsætte sit virke uden, at hverken revisorens kunder eller den øvrige offentlighed bliver informeret.

Sådan skal det ikke længere være, mener erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Som en del af en kommende kontrolpakke, der skal forhindre snyd og svindel, har regeringen sendt et lovforslag i høring, som gør det muligt for Revisornævnet at offentliggøre navnene på revisorer, der har overtrådt loven.

»Jeg mener ikke, det kan være rigtigt, at revisorer kan overtræde reglerne og blive pålagt historisk store bøder og betingede frakendelser, uden at offentligheden kan få kendskab til dette,« udtaler Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

»Borgere og virksomheder har ret til at vide, hvis en revisor, de overvejer at vælge eller måske allerede benytter, har overtrådt reglerne og forsømt sine pligter,« tilføjer ministeren.

Tillid til informationer er altafgørende

Lovforslaget vil ifølge ministeren øge gennemsigtigheden for borgere og virksomheder.

»Revisorer fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentanter. De skal sikre og opretholde tilliden til de finansielle informationer, vores samfundsøkonomi bygger på. Derfor er det alfa og omega, at vi også kan have tillid til dem,« siger Simon Kollerup.

Ifølge lovforslaget strider den gældende bestemmelse om anonymisering af Revisornævnets kendelser – hvis der er tale om fysiske personer – »mod hensynet til gennemsigtighed i forhold til revisors stilling som offentlighedens tillidsrepræsentant«.

Simon Kollerup (S), erhvervsminister

»Jeg mener ikke, det kan være rigtigt, at revisorer kan overtræde reglerne og blive pålagt historisk store bøder og betingede frakendelser, uden at offentligheden kan få kendskab til det.«


Siden 2016, hvor den tidligere regering besluttede at udnytte en EU-option om anonymisering af identiteten af en fysisk person ved sanktioner, har Revisornævnet offentliggjort sine kendelser vedrørende bøder og betinget frakendelse i anonymiseret form, oplyser Erhvervsministeriet.

Advokater, der har overtrådt reglerne, bliver imidlertid hængt til tørre med navns nævnelse, når der er tale om bøder på 20.000 kroner eller derover.

Advokatnævnet kan i forbindelse med afgørelsen af en sag beslutte, at en bøde på under 20.000 kroner ligeledes skal offentliggøres. Dette kan eksempelvis være i tilfælde, hvor advokatens adfærd har været til skade eller gene for en klient, og kendskabet til afgørelsen derfor kan have betydning for andres valg af advokat.