Tager ingen chancer

Alle flyvninger, fra USA og fra udlandet, skal til og med 13. septem ber foregå i et bestemt mønster og i en 60 kms omkreds

skal flyhøjden være over 6 km. Privatflyvning er forbudt. Kun normale ruteflyvninger tillades og det er et krav, at passagerer

skal blive siddende fastspændt på deres pladser en halv time før landing og en halv time efter start. Tilsvarende

bestemmelser gælder for Washington.

Olietopmøde i Rio

(RIO DE JANEIRO) Repræsentanter for de olieforbrugende

lande og fra OPEC har på et topmøde i Rio de Janeiro arrangeret af IEA, Det Internationale Energi Agentur, udtrykt enighed

om at fastholde stabile oliepriser og leverancer uanset udviklingen i det spændte forhold mellem USA og Irak. OPECs generalsekretær

Alvaro Silva Calderon understregede, at OPEC under ingen omstændigheder vil tillade brugen af olien som et økonomisk

våben. IEA består af 29 olieforbrugende lande som USA, Japan og europæiske lande. OPECs 12 medlemslande råder

over trefjerdedele af de globale olieforekomster. OPECs næste rådsmøde med en drøftelse af produktionsmængder

øverst på dagsordenen finder sted den 19. september i Osaka i Japan.

Svag vækst i Frankrig(PARIS) Frankrigs

økonomi er ikke i sin bedste form og premierminister Jean-Pierre Raffarin vedgår, at alt tyder på, at den franske

økonomiske vækst vil få svært ved at nå de 3,0 pct., der kræves i følge Maastricht-aftalen.

Han understreger, at mens det kan knibe i år er der ingen tvivl om, at Frankrig vil nå op på den dobbelte vækst

næste år og at beskæftigelsen vil følge med op. Fire europæiske lande - Portugal, Italien, Tyskland

og nu Frankrig - har offentligt erkendt, at de kan få svært ved at overholde 3 procentsreglen. i år.

Frihandelsaftale(SINGAPORE)

Singapore og Australien regner med meget snart at kunne undertegne en frihandelsaftale. De to lande er interesserede i, at åbne for

samhandelens frie udvikling ved fjernelse af de gensidige toldmure. Singapore har i forvejen frihandelsaftaler med Japan og New Zealand.