Tæskehold bliver nu til regelforenklingskontor

Regeringens "tæskehold" har taget navneforandring til "regelforenklingskontor" og satser på at gennemføre

en omfattende regelforenkling i bedste samarbejdsånd.


Regelforenklingskontor bliver krumtappen i regeringens opgør

med "SystemDanmark", som det fremgår af regeringsgrundlaget.


Under valgkampen blev regelforenklingskontoret lanceret

af Venstre og Konservative som et "tæskehold", der skulle have det overordnede ansvar for at gennemføre en

regelforenkling. Men populære udtryk som et "tæskeholdskontor" går ikke i Finansministeriet, som regelforenklingskontoret

hører under.


Fungerende kontorchef Peter Kjærsgaard Pedersen fortrækker da også den officielle titel.


-

Vi forestiller os ikke, at vi skal rykke ud som et tæskehold. Reelt vil vores indsats ske i et tæt samarbejde med de øvrige

ministerier. Der er tale om et regeringsprojekt. Begrebet "tæskehold" skal kun signalere, at der er en vis autoritet

bag, siger Peter Kjærsgaard Pedersen.


Regelforenklingskontoret har to store opgaver foran sig i de kommende måneder,

nemlig at komme med et udkast til en egentlig reguleringspolitik, og at være tovholder på det arbejde med regelforenkling

og lettelse af administrative byrder, som finansministeren har sat i værk.


I modsætning til mange andre lande har

Danmark aldrig haft en formuleret reguleringspolitik, der handler om hvilke værdier, der ligger til grund for den offentlige

regulering, og hvilke mekanismer der skal sikre, at reguleringen lever op til disse værdier.


Der findes dog allerede nedskrevne

principper for f.eks. god lovkvalitet.


- Vi tager udgangspunkt i regeringsgrundlaget, men ellers står det meget åbent,

hvad der skal komme ud af arbejdet, fortæller Peter Kjærsgaard Pedersen. Udkastet til reguleringspolitik skal være

klart inden sommerferien. Hvorvidt og hvornår forslaget til reguleringspolitik skal til debat i Folketinget er endnu ikke afgjort.


Den

anden store opgave bliver at samle trådene i regeringens samlede indsats for regelforenkling og mod administrative byrder.


Finansminister

Thor Pedersen skrev for nyligt ud til samtlige sine ministerkolleger og bad dem komme med deres bud på, hvordan de vil gennemføre

regelforenklinger og administrative lettelser, herunder hvordan digitalisering af den offentlige forvaltning vil blive gennemført

i ministerierne. Svarfristen er 15. april.


Heller ikke her er der sat frist på, hvornår et konkret udspil præcist

vil blive offentliggjort, men Peter Kjærsgaard Pedersen forventer, at det bliver før sommerferien.