Taberen

Læs mere
Fold sammen
Som den eneste minister røg den nu forhenværende skatteminister Svend Erik Hovmand (V) helt ud i kulden og måtte

forlade ministertaburetten, da statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i går ændrede sin regering.Svend Erik Hovmand

fik fra første færd efter regeringens tiltrædelse i november 2001 til opgave at forsvare en af regeringens store

mærkesager, nemlig skattestoppet. Men det har ikke været lige let for ham at forsvare stoppet i kampen med oppositionen.Samtidig

har han været plaget af en række mindre heldige sager, der har stillet spørgsmål ved hans embedsførelse.Senest

den såkaldte TDC-sag hvor det store danske teleselskab har udnyttet et hul i skatteloven, der har givet selskabet et fradrag

på mellem seks og syv milliarder kroner. Den nye regering tog kort efter dens tiltræden et lovforslag af bordet, der kunne

have stoppet dette. En undersøgelseskommission skal nu undersøge, hvor meget blandt andet Svend Erik Hovmand har kendt

til sagen, og om han har viderebragt forkerte oplysninger til Folketinget. Han siger selv, at han intet vidste om sagen.Det

er dog lykkes for den 58-årige Svend Erik Hovmand at lave mærkbare resultater. Han har i sin lidt over 2,5-år lange

karriere i Skatteministeriet fået gennemført to skattereformer samt en omfattende regelforenkling for blandt andet landets

små og mellemstore virksomheder.Erfaren ministerDen tømrer- og journalistuddannede Svend Erik Hovmand

var på forhånd en af de ministre med mest ministererfaring, da regeringen Fogh Rasmussen tiltrådte. Gennem sammenlagt

4,5 år var han først energiminister og siden boligminister i Poul Schlüters regeringer i 1980''erne og starten af 1990''erne.

Men det lykkedes ham aldrig som skatteminister rigtig at træde i karakter i befolkningen. Flere popularitetsmålinger placerede

ham langt nede på listen, og mange var heller ikke klar over, hvem han var. Svend Erik Hovmand fortsætter nu efter alt

at dømme som menigt medlem i Folketinget, hvor han har siddet siden 1975 valgt i Storstrøms Amtskreds.Hvis da

ikke lokalpolitikken trækker i ham igen. Han har tidligere været medlem af Ringsted Byråd og var fra 1979 til 1986

viceborgmester i den midtsjællandske by.