Tab spreder sig i bankernes bøger

Der er fortsat negative udsigter for den danske banksektor, mener kreditvurderings-bureauet Moody’s, der ser tab på dårlige lån som den afgørende negative faktor for dansk økonomi.

Det er ikke længere kun de gamle skurke som landbruget og ejendomssektoren, der trækker blodrøde spor igennem de danske banker. Nu spreder de tabsgivende sig stille og roligt til for eksempel de sektorer, der nu på femte år lider under nulvæksten i dansk økonomi.

Sådan lyder en af de primære bekymringer for Moody’s, som sent i nat offentliggjorde sin seneste rapport, der igen viser negative udsigter for den danske banksektor:

»Tab på udlån er vores store bekymring for de danske banker, og vi kan ikke umiddelbart se, at det er vendt. For der kommer også nye sektorer til med nye tab. De, der sælger produkter til danske forbrugere oplever en lav, faldende efterspørgsel, som rammer producenterne, og også på transportsiden har vi set bankerne have stigende tab, Samtidig bliver eksportvirksomheder også ramt af afmatning på eksportmarkederne. Det er konsekvenserne af, at vi nu i fire-fem år har haft nulvækst i Danmark og lav vækst på flere af eksportmarkederne,« siger senior kredit officer Kim Bergø fra Moody’s, der er en af medforfatterne til rapporten om den danske banksektor, som placerer Danmark med negative fremtidsudsigter sammen med lande som Tyskland, Frankrig og Finland, mens bankerne i Norge og Sverige bærer betegnelsen »stabile«.

Stigende optimisme

»Vi kan så småt se den stigende optimisme, men alligevel fastholder vi den samlede vurdering som negativ. For selv om nogle ting er positive, tør vi ikke konkludere, at tingene har stabiliseret sig. Det er fortsat den største udfordring i de danske banker, at profitabiliteten er truet på grund af de store udlånstab, der typisk kommer fra erhvervslivet,« forklarer Kim Bergø.

Moody’s bekymrer sig også om, hvordan en rentestigning vil ramme dansk økonomi. Da over halvdelen af de danske boligejere nu har et realkreditlån med variabel rente, vil en rentestigning komme til at gøre ondt værre for dansk økonomi:

»Fordi der er så mange lån med variabel rente, vil en rentestigning betyde, at en større del af boligejernes indkomst vil gå til at servicere gælden. Derfor kan en rentestigning være en alvorlig situation, men det er ikke noget centralt scenario for os, fordi en rente-stigning typisk vil betyde, at økonomien også har fået det bedre.«

Moody’s mener dog fortsat, at realkreditsektorens årlige store salg af realkreditobligationer gør systemet sårbart over for pludselige fald i investorernes tillid til systemet.

På ét punkt er Moody’s dog positiv over for bankerne. Det er på indlånsunderskuddet, som tidligere var Finanstilsynets og Nationalbankens store hovedpine, fordi det indebar en risiko for, at bankerne ikke kunne sælge deres obligationer. Men indlånsunderskuddet falder fortsat, fordi danskerne afdrager på deres gæld.

I Nordea, der kom med regnskab i går, er topchef Christian Clausen mere positiv i forhold til bankerne end Moody’s:

»Jeg tror, at der kommer gang i økonomien igen fra efteråret, så vi begynder at se positiv vækst. Men hvis man taler om en vækst på tre-fire procent, som vi havde i gamle dage – old normal – tror jeg, at man skal have den store lineal frem. Det kommer til at tage nogen tid, fordi det kræver, at økonomierne i Europa begynder at vende, og med hensyn til Europa er jeg mindre optimistisk. Der får vi også lidt vækst, men ikke noget, der ligner vækst af den størrelsesorden.«

Christian Clausen er enig i, at der kommer til at gå nogen tid endnu, før de store tab endelig er ude af bankernes bøger:

»Vi har haft råd til at tage de tab. Vi har jo ikke på noget tidspunkt været under vand på grund af det. Så jeg tror, at det kommer til at tage nogle flere kvartaler, før vi kommer helt igennem. Det er svært at sige, hvor hurtigt det går, men jeg synes, at vi ser en trend i retning af, at der er en forbedring. Vi ser jo også lidt bedre forbrugertillid i Danmark, og vi ser, at huspriserne stabiliserer sig. Så alt i alt er der grund til at sige, at Danmark er gradvist på vej op.«