Syge til samtale hver uge

Jobcenter stiller krav for at få sygemeldte hurtigere tilbage i job.

Sygdom betyder ikke nødvendigvis, at man ligger under dynen.

Med det som udgangspunkt skal sygedagpengemodtagere på forsøgsbasis møde til samtale i Jobcenter Horsens en gang om ugen.

Det nye tiltag er led i Projekt Aktive - hurtigere tilbage, der kører som forsøg til udgangen af 2009. Det omfatter 55 af de i alt cirka 1.450 sygemeldte, der for øjeblikket er i Horsens Kommune.

Med projektet vil Jobcenter Horsens - med respekt for det enkelte menneske og dets sygeforløb - gøre op med den holdning, at sygdom er lig med, at den sygemeldte ligger i senge og ingenting kan.

- Det gælder om at fokusere på, hvad borgerne kan og ad den vej få dem tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt, siger projektleder Anette Nørby Duedal.

- Derfor kræver vi, at sygedagpengemodtagerne møder op hos os en gang om ugen, så vi kan indgå forpligtende aftaler med dem om beskæftigelsesmuligheder, fremhæver Annette Nørby Duedal.

Projektet, der er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen, handler også om at tage utraditionelle midler i brug for at få borgerne tilbage i job så hurtigt som muligt.

Det gælder også de fleksjobvisiterede. Derfor tilbydes denne målgruppe en gratis vifte af sundhedsfremmende aktiviteter. Det kan være træningstimer i et fitness center, en tur i svømmehallen, hjælp til rygestop, besøg hos psykolog og meget mere.

- De sundhedsfremmende aktiviteter skal dog ikke opfattes som en kommunal gavebod. Alle tilbud tilrettes hver enkelt borger og vil bero på et individuelt skøn, fastslår Annette Nørby Duedal.