Sverige og Norge går ind i valutakrigen

Mange lande er for tiden i gang med at tale og presse deres valutakurs ned. Det gælder nu også for Norge og Sverige, som tilsammen aftager næsten 20 procent af den danske eksport.

Foto: Cathal McNaughton/Scanpix. En kvinde bærer sit barn oppe på den store tagterrasse på taget af operahuset i Oslo. Boligpriserne i Norge er fordoblet siden 2002 og steg otte procent alene sidste år. Den gode økonomi har fået den norske krone til at stige voldsomt, og det er en potentiel trussel mod erhvervslivet.
Læs mere
Fold sammen

Sverige og Norge er nu også med blandt den efterhånden store gruppe af lande, der forsøger at tale deres valutakurs ned. Det sker for at undgå, at konkurrenceevnen bliver skadet af en alt for stærk valutakurs, så store eksportindtægter og arbejdspladser i stor stil går tabt.

Vicedirektør Lars E. O. Svensson fra Riksbanken i Sverige har netop peget på, at den svenske nationalbank bør lade inflationen stige til over det fastsatte mål på to procent i de kommende år, sådan at den svenske krone bliver svækket, og arbejdsløsheden falder i Sverige. Men han har også sagt, at Sverige har holdt renten alt for høj alt for længe.

På en pengepolitisk konference i Stockholm i denne uge sagde Lars E. O. Svensson, at »kronens svaghed i 2009 var en velsignelse,« og at han ønskede, at den svenske krone blev lige så svag igen.

Han vurderede også, at arbejdsløsheden i Sverige gennem længere tid har været mindst 38.000 personer for høj, fordi Sverige siden 1997 i snit har holdt inflationen nede på 1,4 procent om året i stedet for de 2,0 procent, der er Riksbankens officielle mål.

Vicedirektøren for Norges Bank, Jan F. Qvigstad, har også netop udtalt, at hvis den norske krone holder sig på det aktuelle høje niveau, vil det forsinke de stigninger i renten, som ellers ville være kommet. Hvilket øjeblikkeligt fik den norske krone til at falde pænt i pris.

Stærk norsk krone er en trussel

De seneste meldinger fra både Riksbanken i Sverige og Norges Bank i Norge er kommet, efter at kursen på svenske og norske kroner er steget ganske betydeligt. Men de følger også efter, at stribevis af centralbankchefer fra Storbritannien, Japan, Schweiz, Rusland og flere andre steder også har forsøgt at »tale« deres valutakurser ned.

Det sker i en tid, hvor renten i mange lande er sat så meget ned, som den næsten kan komme, og der er store underskud og høj gæld mange steder. Det sætter penge- og finanspolitikken ud af spillet, hvorfor blikket i stigende grad rettes mod valutapolitikken.

Den norske krone er de seneste dage blevet handlet på det højeste niveau nogensinde, når det måles i forhold til de 44 lande, som Norge handler mest med. Over for den danske krone er den norske krone »kun« på det højeste niveau i lidt mere end ti år, og der skal nu betales mere end én dansk krone for én norsk.

Det er blandt andet Norges status som sikker havn i usikre tider, der har styrket kronen. Men Norges Bank har også fastholdt renten på 1,5 procent igennem længere tid, hvilket er en del mere end hos Den Europæiske Centralbank (ECB), hvor renten er nede på 0,75 procent.

Den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation OECD har for nylig anslået, at den norske krone er op mod 40 procent overvurderet, og dermed endnu mere oppustet end den schweiziske franc og den australske dollar.

Den stærke norske krone udgør en stor trussel mod den norske eksport, men sætter Norges Bank i et alvorligt dilemma, fordi norsk økonomi er tæt på en overophedning. De norske boligpriser er fordoblet siden 2002, og de steg med næsten otte procent alene sidste år. Samtidig er husholdningernes gæld steget hastigt.

Men Norge står også med mangel på arbejdskraft inden for mange sektorer, en arbejdsløshed nede på omkring tre procent af arbejdsstyrken og lønstigninger, som i år ser ud til at blive på mere end fire procent mere end dobbelt så meget som herhjemme. Derfor har Norge brug for høje renter eller en stram mere finanspolitik.

Sverige har højere arbejdsløshed end herhjemme og en aftagende vækst. Så svenskerne har en klar interesse i at få en svagere valutakurs for at få sat mere skub i den konjunkturfølsomme svenske økonomi.