Svag produktivitet er den største pine for dansk økonomi

Produktiviteten faldt sidste år i den private sektor. Den udvikling truer vores velstand på sigt.

Siemens i Nordborg på Als har hævet produktiviteten blandt andet ved hjælp af robotter. Foto: Astrid Dalum Fold sammen
Læs mere

Det største problem for dansk økonomi lige nu er hverken arbejdsløshed, underskud på de offentlige finanser, eller om finanspolitikken lempes med et par milliarder kroner mere eller mindre. Det er derimod, at den vigtige produktivitet forsætter med at snegle sig af sted med meget lav fart, og vores samlede velstand af samme grund derfor er truet.

Bare 0,1 procent steg produktiviteten med sidste år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I den private del af økonomien, hvor den offentlige sektor ikke tælles med, faldt produktiviteten derimod med 0,2 procent.

Det hænger dog især sammen med, at produktionen af især olie og naturgas i Nordsøen rasler ned i disse år, sådan at produktiviteten inden for dette område alene er faldet med over 15 procent, fordi det samme antal ansatte producerer mindre og mindre end før.

En kæmpe opgave

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) har da også netop i den nye Økonomiske Redegørelse peget på, at hele dansk økonomi siden 2009 kun er vokset med 2,3 procent. Men ses der på den private sektor uden råstoffer og banker, har der været en vækst på hele 5,8 procent, netop fordi især produktionen af olie i disse år falder på markant vis.

»Det ser derimod bedre ud for industrien. De har haft en pæn fremgang i produktiviteten de senere år. Stigningen sidste år var på fire procent, hvilket også er mere end set i mange andre lande,« siger Frederik I. Pedersen, der er chefkonsulent i AE-rådet.

Hos DI er chefkonsulent Allan Sørensen enig, men han peger på, at fremgangen især er nået ved at reducere antallet af ansatte og spare på omkostningerne. Produktionen hos industrien er derimod fortsat et stykke under niveauet fra før, krisen satte ind. Hele det danske bruttonationalprodukt (BNP) ligger også fortsat tæt ved 100 milliarder kroner lavere, end da det toppede tilbage i 2007.

»Så vi står med en kæmpe opgave med at få skabt en bedre produktivitet, som ikke alene skaber vækst og mere velstand, men som også vil give os en bedre konkurrenceevne. Det er den nok største udfordring, vi har herhjemme lige nu,« siger Allan Sørensen.

Kilde til velstand

Samlet set var væksten i produktiviteten i de private byerhverv, som skaber op mod 70 procent af alle værdier herhjemme, på 0,8 procent sidste år, hvilket bestemt ikke er prangende. Det skyldes, at den flotte udvikling i industrien trækkes ned af især indenlandske servicefag og måske også byggeriet.Øget produktivitet er den klart vigtigste kilde til større velstand, og derfor er Danmark dømt til at sakke mere og mere bagud i forhold til andre lande, hvis ikke produktiviteten øges over de kommende år.

Med til at trække produktiviteten ned er også de dårlige tider. De betyder, at virksomhederne sælger mindre end før og lader deres ansatte knokle lidt mindre end før. Mange virksomheder har således gennem de senere år reduceret antallet af medarbejder mindre, end salget er faldet. Derfor står de også med en betydeligt ledig kapacitet lige nu, hvorfor det formentlig også vil tage et godt stykke tid, før beskæftigelsen begynder at stige, når tiderne igen bliver bedre.
 

Produktiviteten viser hvor store værdier, de beskæftigede frembringer, og dermed hvor meget velstand der skabes herhjemme. Vi kan godt blive rigere ved at arbejde mere og i flere timer, men øges produktiviteten, så bliver vi rigere – uden at arbejde mere, fordi det hele udføres lidt smartere og bedre end før. Det kan eksempelvis ske, hvis ny teknologi tages i brug, flere får en bedre uddannelse end før, arbejdskraften bliver bedre organiseret og mere motiveret for at yde deres bedste. Men også hvis konkurrencen øges, skatterne sænkes, eller regulerende lovgivning fjernes – for blot at nævne noget.