Sværere for små grupper at blokere

Der blive hverken flere eller færre kraftcentre på grund af de nye storkommuner. Og virksomhederne vil heller ikke samarbejde hverken mere eller mindre i de nye kommuner, end de allerede gør i dag.

Sådan lyder den klare udmelding fra tre erhvervsfolk i Silkeborg, Kjellerup og Them Kommune, der sammen med Gjern kommune får cirka 85.000 indbyggere. Den nye storkommune skal hedde Silkeborg.

Koncernchef Anders Dam, Jyske Bank, finder kommunalreformen positiv.

- Det bliver mere attraktivt at bo i en storkommune med hensyn til sport, teater o.s.v., og virksomhederne får lettere ved at tiltrække medarbejdere. Samtidig bliver det sværere for enkelte grupper at blokere og forsvare minoritetsinteresser i større kommuner. Hvis kommunalreformen havde været gennemfør for nogle år siden, var linieføringen for motorvejen ved Silkeborg fastlagt for lang tid siden, pointerer Anders Dam.

Direktør Svend Axel Nilsson, Steens Furniture, Kjellerup, siger, at virksomheden har et godt samarbejde med andre lokale virksomheder på kryds og tværs af kommunegrænser, og det vil ikke ændre sig på grund af kommunalreformen. Steens Furniture har 300 medarbejdere, hvoraf de 280 arbejder i Kjellerup. Virksomheden producerer saml-selv fyrretræsmøbler.

Direktør Hans Jørgen Eriksen, Dan-Color, Them, kan frygte, at den nære kontakt til kommunen ryger, og at det bliver sværere at trænge igennem til en storkommune.

- Teknisk forvaltning i Them kommune har et godt kendskab til os og reagerer hurtigt. Sagsbehandlingen er hurtig og effektiv, siger Hans Jørgen Eriksen, som er chef for 55 medarbejdere, der udfører pulverlakering af aluminium til facader og bilindustrien.