Svær balancegang med sladrehanke i virksomhederne

Whistleblower-ordningerne er kommet for at blive og med god grund.

 

De kan være afgørende for at afsløre uregelmæssigheder i virksomhederne, men det kræver også omtanke.

Den, der bliver anklaget, kan hurtig hænge i et retligt vakuum, hvor de ender med at skulle bevise deres uskyld. Vi har set sager, hvor opledelsen har anklaget medarbejdere for svindel, truet med politianmeldelse og så er det alligevel ikke blevet til noget.

Det stærkeste eksempel er de kontroversielle anklager mod Singapore-chefen i O.W. Bunker-sagen. Men også APM Terminals har for nylig afskediget tre ansatte på grund af overtrædelse af interne retningslinjer. A.P. Møller - Mærsk har valgt ikke at bidrage til yderligere forklaring om, hvilke regler der er overtrådt. De tre, der er fyret, er nu kendt af offentligheden og bragt i sammenhæng med korruption.

En topledelse har hele ansvaret, både over for at reglerne bliver overholdt, og at brud på reglerne får konsekvenser, men de har også et ansvar for at ansatte ikke fyres med et vedhæng af insinuationer.