Sundhed og metro koster dyrt på offentlige investeringer

Den offentlige sektor investerede for i alt 99,1 milliard kroner i 2014.

Metrobyggeriet er en tung post på investeringsbudgettet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

For hver 100 kroner, der blev investeret i Danmark i 2014, kom de 27 kroner fra den offentlige sektor. Det viser en ny opgørelse over sidste års offentlige investeringer fra Danmarks Statistik.

Den offentlige sektor investerede for i alt 99,1 milliard kroner i 2014, og dermed var investeringerne på et fortsat højt niveau.

Store investeringer i sundhedsvæsen, transportinfrastruktur og elforsyning er med til at trække niveauet op. For eksempel er opgradering af det danske jernbanenet og metrobyggeri tunge poster på investeringsbudgettet.

- Kun i enkelte år i 1990'erne var det offentliges andel af de samlede investeringer højere som følge af store investeringer i broforbindelserne, lyder det fra Danmarks Statistik.

Tallene dækker over, at investeringsniveauet steg otte procent inden for stat, regioner og kommuner, men stigningen blev stort set modsvaret af et fald i investeringerne i offentlige selskaber.