Succeshistorier fra små virksomheder er en mangelvare

Det lykkedes ikke at finde en fælles europæisk ramme for virksomheders sociale ansvar, men parterne var dog rørende

enige om, at små- og mellemstore virksomheder er mere socialt ansvarlige end de store virksomheder.


Til gengæld er

det de store, der scorer markedsføringspoint på den sociale indsats. SMV''erne skal derfor være bedre til at kommunikere

deres succeshistorier videre, kom det frem. Det er ikke nogen særlig farlig eller indviklet konklusion, men der var til gengæld

enighed blandt parterne, da en fælles europæisk ramme for virksomheders sociale ansvar mandag blev debatteret på

en høring i Landstingssalen på Christiansborg.


Hvis de virksomheder, der har en social ansvarlighed, blev lidt bedre

til at kommunikere deres erfaringer videre, ville det blive lettere for andre virksomheder at videreføre disse ideer. Så

langt var parterne enige.


Både lønmodtagere, arbejdsgivere, beskæftigelsesministeren og kommunerne, samt en

professor og en - større naturligvis - virksomhed var repræsenteret i det panel, der debatterede ivrigt og besvarede

de meget forskelligartede spørgsmål fra partiernes socialpolitiske ordførere.


- Danmark er med i førerfeltet,

når det gælder virksomheders sociale ansvar, som er ved at blive en vigtig del af virksomhedernes kommercielle strategi,

lagde beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen ud.

Dårlige til markedsføring

Men uheldigvis er det stort

set kun de store virksomheder, der rent faktisk får kommercielle fordele ud af at opføre sig ansvarligt. De små

er ikke dygtige nok til at markedsføre sig på social ansvarlighed var budskabet. Problemet er, at det i de små

og mellemstore virksomheder helt uformelt tager sociale ansvar og ikke udvikler store forkromede strategier.


Når man ikke

har en strategi, så har man nemlig ikke noget at markedsføre sig på over for medier, kunder og medarbejde.


Men

det problem har Post Danmark, der er en selvstændig offentlig virksomhed, ikke:


- Vi har partnerskabsaftaler med 175 ud

af landets 275 kommuner, og vi har en dialog med disse kommuner om alle elementer i den sociale ansvarlighed, sagde direktør

Palle Juliussen fra Post Danmark.


Kan man lovgive om virksomheders sociale ansvar? Det klassiske spørgsmål om lyst

eller tvang fik trukket fronterne op: - Vi har ikke brug for en fælles EU-ramme. Der er alt for stor forskel på virksomhederne

i de forskellige lande, sagde Henrik Bach Mortensen, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.


- Vi må huske, at enhver

diskussion om virksomheders sociale ansvar må tage udgangspunkt i virksomhedernes konkurrencesituation, sagde han.


Henrik

Bach Christensen fik opbakning af beskæftigelsesministeren og Erik Fabrin fra Kommunernes Landsforening, som samstemmende vendte

sig imod fælles rammer for social ansvarlighed.


De to understregede, at ikke alle virksomheder ville kunne "passes

ind" i sådanne rammer, og at det unægtelig var nemmere for virksomheder i fremgang at tage ansvar, mens rammer for

mindre succesrige virksomheders ansvar meget vel kunne forringe disse virksomheders konkurrencesituation.

Korsigtede løsninger

den anden side af bordet advokerede Margrethe Vestager (R) og LO''s Bernt Fallenkamp for et mere langsigtet tidsperspektiv end det,

som en del virksomheder i dag anlægger. Som eksempel pegede Margrethe Vestager på praktikpladssituationen. Her er realiteterne,

at flere og flere elever uddannes i skolepraktik, mens antallet af ordinære uddannelsesaftaler falder.


Og det på

trods af, at både LO og DA igennem de sidste fem år har intensiveret deres indsats for at få flere ud i ordinære uddannelsesaftaler

i virksomhederne. Og på trods af, at begge organisationer forudser mangel på uddannet arbejdskraft i flere af de brancher,

der tager færre og færre elever i praktik.


- En diskussion om virksomheders sociale ansvar kunne meget passende tage udgangspunkt

i virksomhedernes uddannelsesansvar både over for unge og ældre, påpegede Margrethe Vestager.


Til sidst brød

professor Ole Thyssen fra Handelshøjskolen i København ind til støtte for regulering:


- Det handler om politiske

målsætninger, så derfor skal der politisk lovgivning til. Men først er der brug for mere input. Vi skal holde

mange, mange flere konferencer om emnet.


- Velkommen! Det bliver en lang, sej og uheroisk proces, sluttede Ole Thyssen af.