Succes for nyt våben i kampen mod sort arbejde

Syv procent af de ansatte, som fik besøg af Arbejdsdirektoratets rejsehold i 2007, arbejdede sort. Straksaktivering er et effektivt våben. mod snyd og fusk med dagpengene.

Arbejdsdirektoratets rejsehold er begejstrede for deres nye våben i kampen mod sort arbejde. Så snart rejseholdet hiver en straksaktivering frem er der nemlig en række virksomheder, som fuldtidsansætter de medarbejdere, der før fik supplerende dagpenge.

»Vi oplever, at det især er arbejdsgiverne, der ringer og brokker sig, når vi vil sende deres medarbejdere i straks­aktivering. Det gør de selvfølgelig, fordi medarbejderne i forvejen arbejder fuld tid for dem, selvom en del af arbejdet udføres sort. Det kan de ikke længere, hvis de skal i aktivering, og så foretrækker arbejdsgiverne trods alt at ansætte dem i et fuldtidsjob,« siger Susanne Bærentzen, kontorchef i Arbejdsdirektoratet.

For at intensivere kampen mod sort arbejde blev det med velfærdsaftalen i 2006 aftalt, at Arbejdsdirekto­ratet kan indberette dagpengemodtagere til straksak­tivering, hvis de under en virksomhedskontrol bliver grebet i at arbejde. Det er det redskab, som et nyt rejsehold mod sort arbejde har taget i brug i løbet af 2007. Her har rejseholdet været på kontrolbesøg i 579 virksomheder, hvor syv procent af 1.474 medarbejdere arbejdede sort.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) raser over, at omfanget af sort arbejde stadig er så stort.

»Det er helt uholdbart, at vi fortsat oplever, at ledige og arbejdsgivere slår sig sammen for bevidst at malke det offentlige system,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Han er imidlertid tilfreds med at beskæftigelsesgraden stiger for de personer, som Arbejdsdirektoratet indberetter til straksaktivering.

»Vi får hurtigt taget fat i de mennesker, som bevidst arbejder samtidig med, at de modtager dagpenge. Og så kan vi se, at truslen om straksaktivering får arbejdsgivere til at ansætte medarbejderne,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Ifølge Arbejdsdirektoratet er det især inden for hotel- og restaurationsbranchen, at der arbejdes sort. Men her tvivler arbejdsgiverne på, at regeringen kan komme problemet til livs med straksaktivering.

»Vi kan se, at det ofte er de samme virksom­heder, som optræder med den her slags overtrædelser igen og igen. Derfor så vi gerne, at man gik skridtet videre og retsligt prøver at tage næringsbrevet fra de her virksomheder,« siger Jan Laursen, formand for Horesta.