Studerende strømmer til iværksætterklubber

Networking. I løbet af de seneste to år har adskillige netværk for studerende med iværksættere i maven set dagens lys. Netværkene kan give flere og bedre iværksættere.

Iværksætterfeberen har for alvor ramt landets universiteter og handelshøjskoler, hvor de studerende valfarter til iværksætterklubber, som der bliver flere og flere af.

Klubberne, hvor de studerende mødes på tværs af studieretninger og diskuterer blandt andet iværksætteri, forretningsplaner og økonomi, er et helt nyt fænomen i Danmark. For to år siden fandtes de slet ikke her i landet, men nu popper de op som paddehatte, og der er netop etableret et landsdækkende netværk, Start Danmark, for disse iværksætterklubber.

Der findes ikke noget samlet tal for, hvor mange medlemmer klubberne har, men netværket Studievirksomhed.dk tæller alene 600 studerende med egen virksomhed. Iværksætterklubben Stardust ved Handelshøjskolen i København har 250 medlemmer som er kommet til siden starten sidste forår.

- Der er fuld fart på disse netværk. Det er en glædelig udvikling, fordi de styrker kompetencerne hos de studerende, så de bliver bedre iværksættere. Samtidig vil flere blive inspirerede til at starte for sig selv, siger professor Torben Bager, direktør for Iværksætterakademiet IDEA.

Selv om man umiddelbart kunne tro, at iværksætteri mest appellerer til studerende på merkantile uddannelser, har iværksætterklubberne medlemmer fra mange forskellige studier.

Mange humaniora- og arkitektstuderende melder sig således ind i disse netværk, hvor de møder åndsfæller fra blandt andre økonomi- og cand.merc-studierne. Netop tværfagligheden er en af grundene til, at Stardust blev etableret.

Tanken med dette netværk er blandt andet, at studerende med en iværksætter i maven kan møde ligesindede, som har andre kompetencer end dem selv. På den måde kan man eksempelvis lede en ingeniør-studerende med en god idé til et nyt produkt sammen med en cand.merc-studerende, som har forretningsmæssige evner.

- Vi vil gerne inspirere flere studerende til at starte egen virksomhed, og samtidig give folk bedre muligheder for at lykkes. Det gør vi ikke mindst ved at føre dem sammen og skabe de kontakter, som kan være afgørende for succes som iværksætter, forklarer Hjalte Højsgaard, som stiftede Stardust.

Pres på undervisereIværksætterklubbernes store succes og hastigt voksende medlemsskare giver dem gode muligheder for at påvirke indholdet på deres uddannelser.

Stardust arbejder således for dels at sikre et større udbud af kurser om iværksætteri, dels for at få indarbejdet iværksætteri mere i den eksisterende undervisning. Et arbejde som skal styrkes ved at Start Danmark har knyttet kontakt til Danske Studerendes Fællesråd.

- Disse netværk kan øve et pres på uddannelsesinstitutioner og undervisere, som generelt har været lidt sløve med at få iværksætteri på skemaerne. På den måde kan de være med til at skabe bedre uddannelser i iværksætteri, konstaterer Torben Bager.