Strøm på fusionen

Læs mere
Fold sammen
Efter knap 22 timers intense forhandlinger lykkedes det endelig fredag morgen det statslige olie- og naturgasselskab, DONG, og det jysk-fynske kraftværksselskab, Elsam, at blive enige om en fusionsmodel. En model, der senere fredag eftermiddag blev godkendt af Elsam på en ekstraordinær generalforsamling.

Med fusionen af Elsam og DONG er der skabt et gas- og elselskab, der har muskler nok til at klare sig i den europæiske konkurrence. Og det fint for den danske stat, der inden for en overskuelig fremtid vil sælge DONG. Prisen vil herefter blive bedre.

Men for landets virksomheder og forbrugere kan fusionen meget vel betyde højere elpriser. Hele produktionsprocessen fra gas til el ligger nu i et selskab, og det er ikke godt for konkurrencen.

Risikoen for, at Elsam er ikke interesseret i at finde billig gas, når de nu har DONG som egen-leverandør, ligger lige for. Og regningen for det, kan de roligt sende videre til virksomhederne og forbrugerne, der ikke har noget valg.

Ved kun at sælge 49 pct. af aktierne i det kommende energiselskab kan myndighederne iimidlertid sikre sig, at der ikke sker en udnyttelse af den monopollignende situation til skade for virksomheder og forbrugere. Argumentet er faktisk modsat, nemlig, at etableringen af den nye, store danskejede energiselskab vil kunne sikre fortsatte lave energipriser, fordi vi kan modstå konkurrencen fra de store europæiske selskaber.

De danske elpriser har i årtier ligget i den lave ende i set med europæiske briller. Det har været en konkurrencefordel for de danske virksomheder, der arbejder på det internationale marked.

Regeringen og forligspartierne bag energiforliget må nu sikre, at den nye fusionsvirksomhed ikke udnytter sin dominerende stilling på markedet og ganske langsomt sætter el-priserne op.

Det vil være til stor skade for både danske virksomheder og danske forbrugere. dalgas