Strid økonomisk modvind forude

Nye tider. "Væksten i BNP dæmpes mærkbart." Sådan står der ordret på side ni i regeringens nye økonomiske oversigt, der over 157 sider tager temperaturen på dansk økonomi. Formuleringen betyder, at der er økonomisk kulde og mindre varme på vej.

Tiderne bliver lidt mere barske for virksomheder, der sælger varer i Danmark.

Men på grund af et tiltagende lønpres og knaphed på ledige hænder kan det også blive sværere at få sat nyt skub i dansk eksport til andre lande.

Så samlet kan 2007 blive et vendepunkt for dansk økonomi med mere modvind, end set i de sidste tre år.

Vurderingen kommer fra finansminister Thor Pedersen (V), som i går udsendte den halvårlige "økonomisk redegørelse," som sætter de økonomiske rammer op for næste års finanslov.

At dansk økonomi vil falme en smule og klare sig mindre godt fremover på en række vigtige områder, er der allerede flere klare tegn på:

- Salget af nye biler, som er en af de mest følsomme dele af det private forbrug, er faldet svagt.

- Boligmarkedet er under afkøling med faldende priser og stigende salgstider.

- Lysten til at starte byggeri af nye huse vil ifølge regeringen i år falde for første gang i mange år. Samtidig er handlen med byggegrunde ude i et frit fald.

- Renten er steget ganske betydeligt.

- Realkreditten melder om hastigt aftagende lånelyst.

- Arbejdsløsheden falder i et langsommere tempo end før.

- Samlet betyder disse ting, at det private forbrug, der udgør tæt ved 50 procent af BNP, og som er økonomiens i særklasse vigtigste motor, står foran en alvorlig afmatning. Efter flere år med stigninger på mere end tre procent om året, afløses nu af vækstrater, der hedder 2,2 procent i år og 1,6 procent til næste år.

Men eksporten er også under pres på grund af knaphed på arbejdskraft og en dansk lønudvikling, som flere år i træk har spurtet af sted og sat konkurrenceevnen under pres.

Finansministeriet anslår, at den danske konkurrenceevne er forværret med voldsomme 13,2 procent, siden Thor Pedersen (V) blev finansminister i 2001. Tallene er gjort op i danske kroner og gør det betydeligt sværere at sælge danske varer ude og hjemme.

Af samme grund er importen også hastigt på vej op, hvilket presser både betalingsbalancen og beskæftigelsen herhjemme.

Positive forholdNår det trods alle disse dårligdomme ikke ser meget sort ud for dansk økonomi, hænger det sammen med andre positive forhold.

Til dem hører, at regeringen vil presset farten i økonomien op med en lempelig finanspolitik, der pumper penge ud i økonomien via både lavere skatter og højere offentlige udgifter.

Eksempelvis vil tvangsopsparingen SP forsætte med at være suspenderet de kommende år, og regeringens regner også med at komme igennem med sit forslag om at fordoble jobfradraget og højere grænser for, hvornår der skal betales top og mellemskat.

Forslagene er kun delvist finansieret og ventes derfor at stimulere økonomien. Det samme vil den ventede vækst i de offentlige udgifter i år på tæt ved to procent.

Endelig vil beskæftigelsen de kommende år fortsat være historisk høj, hvilket betyder at mange herhjemme har en god indkomst og et stort forbrug, der holder gang i kedlerne. Så selv om tiderne på en række områder bliver lidt mindre gode end før, er Danmark fortsat lidt af en drøm for enhver finansminister.

Vores økonomiske karakterbog vil blive lidt mindre god, men fortsat betydeligt bedre end stort set alle andre steder i Europa lige med undtagelse af olie- og fjeldlandet Norge, der nu slår Danmark stort.