Stramt arbejdsmarked sender eksporten i knæ

Det halter. I årets første fem måneder var der en negativ vækst på fem af vores ti største eksportmarkeder målt i forhold til samme periode året før. Det er sket til trods for, at vores største eksportmarkeder har oplevet en ganske pæn økonomisk vækst.

Det pressede arbejdsmarked er nu for alvor ved at sætte sine spor i den danske eksport. De danske virksomheder får stadigt sværere ved at følge med deres konkurrenter på de udenlandske markeder, og det præger udviklingen i eksporten til vores ti største eksportmarkeder.

I årets første fem måneder var der en negativ vækst på fem af vores ti største eksportmarkeder målt i forhold til samme periode året før. Værst er det gået med eksporten til Nederlandene, Storbritannien og Frankrig. Eksporten til landene som Tyskland og Norge kan stadig udvise en positiv vækst, men den er betydelig lavere end året før.

Det viser beregninger som Jyske Bank har lavet for ErhvervsBladet. Tallene er præget af en pæn nedgang i vores energieksport, men selv når man tager højde for det, ser billedet svagt ud, fremhæver senioranalytiker i Jyske Bank Peter Skøttegaard Øemig.

Han lægger ikke skjul på, at han er skuffet over resultaterne.

- Den danske eksport klarer sig stadig pænt, men det kunne gå meget bedre. Den økonomiske vækst på vores største eksportmarkeder har været ganske pæn i første halvdel af i år. Derfor burde den danske eksportfremgang til disse lande have været meget større. Vi kan ikke finde andre årsager til udviklingen end at eksportvirksomhederne ikke kan finde den nødvendige arbejdskraft, siger Peter Skøttegaard Øemig.

- Derved får virksomhederne svært ved at efterkomme efterspørgslen fra udlandet, og virksomhederne taber markedsandele. Det kan være farligt, for når virksomhederne først begynder at miste kunder, kan det være svært at få dem tilbage igen, siger Peter Skøttegaard Øemig.

Giver lavere vækstSalget af danske varer til vores ti største eksportmarkeder udgør op mod 70 procent af den samlede danske eksport. Og beregningerne fra Jyske Bank viser, at det kun er vores eksport til USA, der kan udvise en fremgang på over ti procent.

Væksten i USA-eksport kom helt op på 20,1 procent i første halvår. Ser man på den samlede vareeksport, så udviste den en fremgang på kun 3,1 mia. kr. i første halvår af i år målt i forhold til sidste år. Den tilsvarende vækst i 2006 i forhold til året før var på 32,1 mia. kr. Hvis man fraregner energien, så er en vækst på 22,3 mia. kr. i foråret 2006 afløst af et plus på 9,7 mia. kr. i år.

Hos både Nordea, Handelsbanken, Dansk Erhverv og Dansk Metal er man enig med Jyske Bank i, at det er manglen på arbejdskraft, der gør det svært for virksomhederne.

- Økonomisk vækst i Europa betyder fremgang for den danske eksport, men det giver vanskeligheder med at opfylde efterspørgslen. Det er problematisk, fordi den højere europæiske vækst giver virksomhederne fra specielt de nye EU-lande bedre muligheder for at få foden inden for på vores største eksportmarkeder, siger cheføkonom i Dansk Erhverv Jens Brendstrup.

- Derfor er det meget vigtigt, at vi forsøger at efterkomme den større efterspørgsel på vores eksportmarkeder. For tabte markedsandele i dag giver lavere vækst, når konjunkturerne vender, siger Jens Brendstrup.

Senioranalytiker i Nordea Anders Matzen påpeger, at den svagere eksport udover knaphed på arbejdskraft kan være en resultatet af, at de danske virksomheder har mistet konkurrenceevne. Forbedringerne i de danske virksomhedernes produktivitet er ikke godt nok til at kompensere for de højere danske lønninger. Specielt i forhold til det tyske marked, mens også i forhold til det engelske har de danske lønstigninger været for høje gennem de senere år, fremhæver Anders Matzen.