Strammere lånevilkår rammer vidensservice

Læs mere
Fold sammen
Betydelig nedgang i kautionslån til opstartsprojekter igennem den særlige låneordning Vækstkaution rammer

typisk iværksættere indenfor vidensservice. Det er en uheldig udvikling, lyder det fra brancheorganisationen Dansk handel

og Service (DH&S), fordi der netop indenfor disse områder er særlig stor iværksætterlyst, og samtidig

særlig høj vækst.- Flere og flere iværksættere baserer deres forretning på ideer og koncepter,

mens færre tager udgangspunkt i konkrete produkter. Derfor er det farligt, når Vækstkaution de seneste år

er ændret, så de videns- og udviklingsbaserede iværksættere ikke har samme mulighed for at benytte sig af

tilbuddet, som andre iværksættere har, siger iværksætterkonsulent Niels Hovmand, DH&S.til business angels

Den seneste opgørelse fra Vækstkaution viser, at udlånet til generationsskifter er steget med

fra 48,8 mio. kr. til 147,3 mio. kr. årligt i løbet af fire år. I samme periode er udlånet til iværksætterne generelt

faldet fra 239,7 mio. kr. til 49,1 mio. kr.Hos DH&S glæder man sig dog over, at der er kommet bedre lånemuligheder til

generationsskifter, men mener ikke, at det bør gå ud over de vidensbaserede iværksættere. Niels Hovmand kritiserer

især beslutningen om, at Vækstkaution kun kan gives til virksomheder, der kan dokumentere, at de indenfor det første

år har salgbare produkter.- Massevis af gode virksomheder har behov for en længere periode til at få et forretningsmæssigt

afkast, siger han.Hos Vækstfonden vurderer man, at mere udviklingsorienterede virksomheder ikke passer ind i Vækstkautionsordningen,

men i stedet bør søge egenkapitalfinansiering via eksempelvis business angels.