Straksafskrivning vil give teknologi-spring

Regeringen bør sætte straksafskrivninger højt på listen, når den inden sommer kommer med sit udspil

om regelforenkling. Det er et afgørende element, der skal hjælpe de danske virksomheder med at blive toptrimmet rent

teknologisk.


Meldingen kommer fra Dansk Industri efter, at regeringen har tilkendegivet, at den har et ønske om at gøre

livet nemmere for de danske virksomheder.


En af vejene frem skal være færre og mere simple regler, så dyngerne

af papir kan skæres ned til et minimum.


Et vigtigt punkt i den sammenhæng er igen at få forbedret virksomhedernes muligheder

for at straksafskrive deres indkøb af eksempelvis pc-udstyr og anden ny teknologi.


- Jo bedre afskrivningsmuligheder,

desto større vil lysten være til at investere i ny teknologi. Det vil forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og øge

hastigheden, hvorved teknologien vil blive spredt i samfundet, siger chefkonsulent i Dansk Industri, Per Nielsen.


Han fremhæver,

at de nuværende regler er alt for indviklede og særdeles kryptiske af finde rundt i.


Den tidligere socialdemokratiske

regering strammede skruen, så der kun kan laves straksafskrivninger på såkaldte småaktiver til en samlet værdi

af 10.100 kr. En uhyre lav grænse der gør det meget vanskeligt at lave straksafskrivninger. Hvis en virksomhed køber

et netværk af pc''''''''er, er det den samlede værdi af hele netværket, som tæller.


Når nyt og gammelt

udstyr skal spille sammen, er det også den samlede af værdi, der tæller. Det bør regeringen bløde

op på, så værdien af aktiverne ikke længere skal lægges sammen, mener DI.


Reglerne blev strammet,

fordi en række landmænd begyndte at købe deres staldinventar ind i små dele og lavere straksafskrivninger

på hver del.


- Men den tidligere regerings løsning er som at skyde gråspurve med kanoner. Hvis man er bange

for gråspurvene, bør man finde et middel, der kan dæmme op for dem, siger Per Nielsen.Rettet mod IT

En

straksafskrivning betyder, at hele investeringen i for eksempel IT-udstyr kan trækkes fra samme år, som det er købt.

Derved bliver overskuddet mindre det år, og der skal betales mindre i skat.


Det gør det betydeligt nemmere for virksomhederne

at anskaffe ny teknologi, men Per Nielsen understreger, at straksafskrivninger kun er en udskydelse af skatten og ikke en rabat. Og

DI''''s beregninger viser, at det kun vil koste omkring 200 mio. kr. for regeringen at lempe på reglerne, så værdien

af aktiverne skal regnes hver for sig.


Ideen bliver kraftigt bakket op af Håndværksrådet. Cheføkonom

Søren Nicolaisen mener, at man skal starte med at lave nogle regler, som er målrettet mod køb af IT-udstyr.


-

Der er brug for den løbende fornyelse på edb-siden i nogle af virksomhederne. Det vil også gøre virksomhederne

bedre til at håndtere de administrative bryder. Men de nuværende regler fordyrer og gør investeringerne mere besværlige,

siger Søren Nicolaisen.


Han håber på, at regeringen starter med at fjerne reglen om, at aktiverne tilsammen

ikke må have en værdi på mere end 10.100 kr.


- Næste skridt bør være at hæve grænsen

for straksafskrivninger til 20.000 kr., mener Søren Nicolaisen.