Stort potentiale i Nordsjælland

Hvis København er hjertet i Øresundsregionen, vil Nordsjælland i det mindste være hjernen. Det kræver

smidige, professionelle myndigheder og velfungerende lokalsamfund, er udmeldingen efter en konference om fremtidens erhvervsudvikling

i Nordsjælland.


Omend liden succesfulde, spekulative relationer mellem erhvervsliv og myndigheder uvægerligt hænger

som grå skyer over konferencecentret Farum Park i denne tid, blev der på onsdagens konference spillet med lutter åbne kort.

IDA-NSJ, Ingeniørforeningen i Danmarks nordsjællandske afdeling, indbød repræsentanter fra erhvervsliv,

uddannelse, amter og kommuner til en diskussion om Nordsjællands rolle i vækstområde Øresund. Og området

er attraktivt som andet end ferieland, var udmeldingen fra flere sider.


- De udenlandske virksomheder vælger Nordsjælland,

fordi man her har formuleret en ide eller en vision om betydningen af virksomhederne. Den højtuddannede arbejdskraft er godt

repræsenteret her, og så udviser myndighederne stor professionalisme i kontakten med virksomhederne, siger administrerende

direktør i Copenhagen Capacity, Rolf Larsen. Han mener, at Øresundsregionens uudnyttede potentiale er de 40 mio. mennesker,

der lever omkring Østersøen i relativ nærhed til København.


Copenhagen Capacity skal som offentlig

fond skaffe udenlandske investeringer til hovedstadsområdet, og Rolf Larsen er ofte i tæt kontakt med virksomheder, der

påtænker at etablere sig i Øresundsregionen. Det var blandt andet tilfældet med Biogen, der nu bygger i Hillerød.

Han fortæller, at en velfungerende infrastruktur var absolut afgørende for, at Biogen valgte Danmark fremfor Irland,

men en nordsjællandsk livskvalitetbliver også fremhævet.


Selvom udenlandske investeringer er et mål,

vurderer flere, at den rigtige vækst ligger hos internationalt orienterede små og mellemstore virksomheder inden for IT

og biotek. De finder gode vækstbetingelser som nicheproducenter og underleverandører.


Nicheproduktion er der så

absolut tale om for Reson A/ S, der producerer undervandsakustik og hver dag lokker sine godt 100 ansatte til Slangerup, 35 km fra

København. Med en lille håndfuld kunder, sine datterselskaber og yderligere 125 ansatte verden over, tæller afstanden

til Kastrup Lufthavn, godt en halv times kørsel borte. Men også et godt kendskab til de lokale myndigheder og ikke mindst

et udviklingsmiljø i fredelig natur vejer tungt for, at virksomheden på 11. år ligger, hvor den gør.


-

95 pct. af vores omsætning er eksport, og derfor kræver det nærhed, ikke blot til de lokale myndigheder, men også

til en række mere centrale institutioner. Derudover er medarbejdere nok villige til at pendle, men det kræver, at vi kan

lokke med boliger og job til ægtefællen i relativ nærhed, siger forskningschef hos Reson, Steen G. Bruun. Den mulighed

byder dele af Nordsjælland på, trods de stigende huspriser, mener han. Derfor er det ikke så meget Slangerup som

by, der trækker, men mere byen for dens placering i området.


I det umiddelbare nærhed af Slangerup følger

Stenløse Kommunes borgmester, Willy Eliasen (V) med interesse diskussionen om Nordsjælland i Øresundsregionen.

Pendling til København er udpræget, og det sætter sit præg på livsnerven Frederiksundsvej og S-togsnettet.

Et nyt "parker-og rejs"-anlæg, Kildedal, skal fremme den kollektive trafik, men nu byder Stenløse sig til som

andet end soveby.


- Ballerup er ved at løbe tør for jord. Det får os til at tro på, at vi står

for tur næste gang. Som kommune har vi begrænsede muligheder for at arbejde professionelt og internationalt for at trække

virksomheder til, men vi har allieret os med nogle, der kan, siger Willy Eliasen. Han fortæller, at planerne hænger nøje

sammen med behovet for en motorvej, fordi 46.000 biler ellers vil skulle køre igennem Stenløse by.


- Lige ved Frederiksundsvej

og det nye stationsanlæg har vi netop udstykket 35 hektar land, der er lige til at stikke spaden i imorgen. Novo Nordisk er

umiddelbar nabo, så placeringen egner sig til forskermiljø, og uden at gå i detaljer kan jeg sige, at vi satser

internationalt, siger han


Kommunens plan indebærer flere boligbyggerier og læner sig nøje op af Hovedstadens

Udviklingsråds planer for en trafikudvikling af området.


På konferencen blev også diskuteret, om Nordsjælland

kan levere de ingeniører, som en vækst i antallet af virksomheder inden for IT og medico uvægerligt vil efterspørge.

Her fremhævede flere af de indbudte virksomheder netop den højt uddanede arbejdsstyrke. Fra IDAs side lagde formanden

for IDAs erhvervsudvalg, Finn R. Larsen, ikke skjul på, at virksomhederne fortsat mangler at få øjnene op for kvaliteterne

hos 2.000 arbejdsløse ingeniører over 50 og yderligere 5.000 arbejdsløse med en anden etnisk baggrund end dansk.