Stort efterslæb på grundforskningen

Når det gælder forskningen skal den danske regering ikke bare rende i hælene på franskmændene og amerikanerne

og lave en stor satsning på eksempelvis bioteknologi. Derimod skal vi finde nogle nicher, som vi er gode til og sætte

mange ressourcer ind der.Sådan lyder det fra forskningsordfører for de radikale Margrethe Vestager.Det sker

som optakt til de forhandlinger med regeringen om en eventuel kommende forskningsfond.De radikale bliver en af nøglepartierne

i forhandlingerne, fordi partiet har lagt stemmer til aftalen om beskatningen af Nordsøolien. Det er de penge, som regeringen

vil bruge til forskningsfonden, hvilket har vakt vrede hos både Dansk Folkeparti og de radikale.Men trods uenighed om

finansieringen understreger Margrethe Vestager, at de radikale vil gå meget positivt ind i forhandlingerne med regeringen, der

skal ledes af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K).- Vi har ikke noget mod områder som bio- og nanoteknologi,

men spørgsmålet er, om det er der, vi for alvor skal satse. Det gælder om at finde nogle mindre områder,

som vi i forvejen er gode til og sætte ind der, siger Margrethe Vestager.Hun mener, at forhandlingerne om den nye fond

meget gerne skal ende med, at der bliver afsat endnu flere midler til forskningen, end regeringen lægger op til.De radikale

fremhæver nemlig, at der over en årrække skal afsættes yderligere 10 mia. kr. til forskningen.Ellers

kan vi ikke leve op til Barcelona-målsætningen om, at et beløb svarende til tre pct. af landets samlede produktion

skal bruges på forskning. I den sammenhæng rækker regeringens oplæg med ekstra 800 mio. kr. om året

ikke ret meget. De radikale arbejder derfor på højtryk med et forslag til, hvordan der kan afsættes endnu flere

penge til forskning uden at det slår bunden ud af de offentlige kasser.- Vi har et meget stort efter-slæb, når

det gælder grundforskningen. Man skal huske på, at vi står over for et stort generationsskifte på forskersiden,

så det er vigtigt, at der bliver tænkt på andre områder end det naturvidenskabelige, siger Margrethe Vestager.

Afviser

kritik

Problemerne med finansieringen af den nye fond er opstået, fordi De radikale og Dansk Folkeparti mener, at provenuet fra

beskatningen af Nordsøolien skat skal bruges til at nedbringe statsgælden.Det er forudsætningen for aftalen,

mener de to partier.Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) afviste tirsdag på hans ugentlige pressemøde kritikken.

Samtidig lancerede han ideen om, at en national dansk forskningsfond skal følges op på europæiske plan.Konkret

forslår regeringen, at der skal etableres et forsknings-, udviklings- og uddannelsesområde i EU. Det skal tilgodeses med

60 mia. kr. på det kommende EU-budget, der træder i kraft i år 2007, foreslår regeringen.