Store selskaber vil dominere universiteters aktieselskaber

De store virksomheder vil sætte sig endnu tungere på at udnytte resultaterne af universiteternes grundforskning, mens

de små og mellemstore virksomheder får sværere ved at få del i resultaterne, hvis Folketinget giver universiteterne

lov til at danne aktieselskaber.Sådan lyder advarslen fra Dansk Magisterforening, som i stedet opfordrer videnskabsminister

Helge Sander til at bruge krudtet på at skaffe flere akademikere job i små og mellemstore virksomheder.- Vi er bekymrede

for, at det bliver de store virksomheder, der sætter sig på forskningsresultaterne i de nye aktieselskaber, mens de små virksomheder

ikke har ressourcerne til at være med, siger formand for Dansk Magisterforening, Ingrid Stage.

Nye problemer

Videnskabsminister

Helge Sander (V) har i denne uge fremlagt et lovforslag, som skal give universiteteter og forskningsinstitutioner større lyst

til at omsætte deres forskning til kommercielle produkter ved at give dem lov til at oprette og eje selvstændige aktieselskaber.

Baggrunden er ifølge ministeren, at alt for mange resultateter af offentlig forskning havner på universiteternes

hylder uden at blive omsat til forretning.Magisterforeningen mener imidlertid, at forslaget skaber flere problemer, end det

løser. Kun de store virksomheder vil nemlig har ressourcerne til at gå ind i universiteternes aktieselskaber, og samtidig

vil universiteterne være mere tilbøjelige at holde forskningsresultaterne for sig selv i håb om at score kassen.

Endelig frygter Magisterforeningen, at aktieselskaberne vil tiltrække de bedste forskere, hvilket vil føre til

hjerneflugt fra universiteterne og gå ud over kvaliteten i undervisning.- Vi mener, at man skal gå den anden vej,

nemlig satse på uddannelsen af kandidater og ph.d.''ere og så gøre en indsats for, at de bliver ansat i erhvervslivet

og især i de små og mellemstore virksomheder, siger Ingrid Stage.

Ikke bange for A/S''erMen universiteterne

kan sagtens etablere aktieselskaber sammen med forskningstunge virksomheder uden, at det går ud over det brede vækstlag af

små og mellemstore virksomheder, mener Dansk Industri, som forsvarer lovforslaget.- Jeg er ikke bange for, at de mindre

virksomheder bliver tabt. Det er slet ikke en relevant problemstilling i denne sammenhæng. Aktieselskaberne er blot et redskab

blandt flere til at bringe mere viden, som ellers går tabt, i arbejde, siger Morten Ørnsholt, konsulent i Dansk Industri,

der understreger, at der samtidig også er behov for en bredere fokus på viden- og teknologioverførsel til de mindre

innovative virksomheder.