Store investorer svigter minibørs

Risiko. Landets største pengetanke, som eksempelvis ATP og LD, har ikke investeret på First North. En særlig skatterabat har ikke virket efter hensigten.

Minibørsen First North, der for ni måneder siden åbnede som et led i regeringens højt profilerede plan for at skaffe små og mellemstore virksomheder mere risikovillig kapital, er blevet totalt ignoreret af de pensionsinstitutter, som sidder på landets suverænt største investeringsformuer. Ifølge Københavns Fondsbørs, som driver First North, viser handelsstatistikkerne, at de institutionelle investorer indtil videre har afholdt sig fra at købe aktier i de seks selskaber på First North.

Det har hæmmet udviklingen af minibørsen og de selskaber, der er optaget her. First North er kun blevet trukket i gang takket være private investorer, og de har ikke kunnet skabe samme handel eller rejse samme kapital, som de institutionelle investorer ville have kunnet.

- De store investorer har været lidt sløve, og det er ærgerligt. Hvis de var mere med, kunne der rejses større provenuer til selskaberne og skabes større omsætning. Desuden er der en kedelig signalværdi i, at de ikke er med. Deres deltagelse ville blåstemple markedet yderligere, siger Carsten Borring, chef for First North.

En af de investorer, som First North gerne havde set på banen, er landets suverænt største pensionsinstitut, ATP, som råder over en samlet formue på mere end 400 mia. kr.

ATP investerer gerne i unoterede virksomheder, og den status har selskaberne på First North rent juridisk, men minibørsen har ikke tiltrukket sig den ringeste interesse fra pensionskæmpen. Det skyldes, at ATP som udgangspunkt kun investerer indirekte i unoterede aktier via kapitalfonde og derfor ikke vil involvere sig med direkte investeringer i selskaber på First North.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond har heller ikke investeret i First North-selskaber, men det skyldes ifølge vicedirektør Dorrit Vanglo kun, at der endnu ikke har været tilstrækkeligt attraktive selskaber at investere i. Samme argument kommer fra PKA, der er landets største administrationsselskab for pensionskasser.

De institutionelle investorer var på forhånd udråbt som den motor, der skulle trække det nye aktiemarked i gang.

Side 3

Derfor har de også fået mulighed for en helt særlig skatterabat, hvis de investerer i selskaber på First North, men politikernes lokkemad har åbenbart ikke haft nogen effekt.