Store gevinster ved at holde på seniorerne

Det er en rigtig god forretning for samfundet at lokke de ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet. Derfor er det interessant, at vismændene foreslår et fradrag på 100.000 kroner om året til ældre, der fortsætter med at arbejde.

I stedet for at betale rørige seniorer for at forlade arbejdsmarkedet, bør vi belønne dem, der gerne vil blive, anbefaler vismændene. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Der er store gevinster at høste for samfundet ved at lokke aldrende og højtlønnede lønmodtagere som eksempelvis ingeniører til at blive længere på arbejdsmarkedet. Bare et år ekstra vil forbedre de offentlige finanser med 0,5 mia. kroner, viser nye beregninger.

De økonomiske vismænd har foreslået, at der indføres et fast skattefradrag på 100.000 kroner om året til ældre, der fortsætter med at arbejde efter, de har nået pensionsalderen.

Det kan øge beskæftigelsen med op til 6.000 personer, og vismændene vurderer endda, at forslaget kan finansiere sig selv, fordi skatteindtægter fra den øgede beskæftigelse overstiger udgifterne til skattefradraget.

Hos Ingeniørforeningen (IDA) vækker forslaget begejstring.

»Det er en rigtigt god ide, vismændene kommer med. Med en ny tilbagetrækningsreform in mente og de store fortjenester, der er for samfundet, så har vi en stor opgave med at få flere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet,« siger Morten Thiessen, der er formand for Ingeniørforeningens Arbejdsmarkedsudvalg.

»Men,« tilføjer han, »hvis opgaven skal lykkes, kræver det en kulturændring på arbejdsmarkedet. Der skal gøres op med tankegangen om, at de ældre er under afvikling. Man kan sagtens kan være skarp og dynamisk, når man er 65 år, og man er ikke nødvendigvis moderne i sin tankegang, bare fordi man er 30,« siger Morten Thiessen.

Fordomme er der nok af, og de bliver især tydelige, når arbejdsgiverne skal ansætte. I hvert fald tager det længere tid for ledige over 55 år at komme i job igen, hvis de mister det gamle. Flere oplever under jobjagten at blive mødt med en fordom om, at de nok bare venter på at komme på pension. Det til trods for, at ingeniører er en af de faggrupper, der bliver længst på arbejdsmarkedet.

»En 58-årig kan snildt blive i jobbet yderligere 10 til 12 år, hvor den unge ingeniør kan finde på at søge nye græsgange efter to til tre år. Derfor giver det god mening at ansætte en ingeniør med flere års erfaring,« siger Morten Thiessen.

IDA har i en prognose forudset, at Danmark i 2020 kommer til at mangle 13.000 ingeniører, hvilket er endnu en god grund til at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet. Over de kommende ti år vurderes godt 1.700 ingeniører over 60 år i gennemsnit at forlade arbejdsmarkedet om året. Hvis disse ingeniører i gennemsnit bliver på arbejdsmarkedet et år mere, vil det samlede velstandsniveau kunne øges betydeligt, viser beregninger AE-rådet har udarbejdet for IDA. De ingeniører, der i dag er på vej på pension, udgør potentielt set en stor del af løsningen på det samfundsproblem, som manglen på ingeniører udgør.