Store danske selskaber vil lette kreditklemme

Store danske erhvervsvirksomheder vil skabe et finan­sieringsalternativ udenom bankerne til erhvervslivets SMV-segment. Initiativet er navn­givet LEF.

Foto: Brian Bergmann

Som tidligere beskrevet i Økonomisk Ugebrev er inter­nationale fonde allerede begyndt at møve sig ind på markedet for erhvervsfinansiering i Danmark. Det er bankernes tilbageholdenhed med at låne penge ud til erhvervslivets SMV-segment, der har skabt en åbning for dem. Men også et nyt dansk initiativ vil nu give de danske banker og internationale spillere konkurrence. Udspillet kommer fra en højst overraskende kant: Nem­lig en stribe store danske erhvervsvirksomheder som Kirkby Invest, Williams Demant Invest og Bestseller.

De har pengene, de kan se, at bankerne ikke vil låne ud, og de ser også, at tiden er inde til at skabe et finan­sieringsalternativ udenom bankerne. Initiativet er navn­givet LEF (Langfristet ErhvervsFinansiering). Selskabet lægger på sin hjemmeside ikke skjul på, at det drejer sig om at skabe et alternativ til bankerne. ”Uafhængighed af bankerne er en troværdig kilde til diversificering af kapitalfremskaffelse,” hedder det. Ifølge LEF er der tale om finansiering til virksomheder, der er sunde, men som ikke har størrelsen til at bære en selvstændig obligati­onsudstedelse – altså mellem 30 og 150 mio. kr. i udlån.

Der er dermed tale om et initiativ, der har direkte sigte mod det hul i markedet, som bankernes tilbage­holdenhed har skabt. Lånene skal have en løbetid på fem-syv år, ved opfyldelse af nogle covenants skal de være uopsigelige, og de kan variere mellem stående, senior sikret, eller usikret.

Målgruppen er en række danske, typiske mindre og mellemstore, erhvervsvirksomheder, der falder gennem sprækkerne i en finansieringsmæssig forstand. De store virksomheder i Danmark har oven på bankernes krise ikke haft de store problemer med at diversificere deres kapitalstruktur. Virksomheder som Mærsk og Dong har haft størrelsen og brandet til at kunne bære en selvstæn­dig obligationsudstedelse.

Mindre virksomheder har dog ikke samme mulig­hed, og de ender ikke bare med at have problemer med overhovedet at låne penge i banken, men også med måske at have et dårligere forhandlingsudgangspunkt over for selvsamme bank, fordi de ikke har fået sikret sig langsigtet finansiering fra flere forskellige kilder.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 40.

Tilmeld dig Økonomisk Ugebrevs gratis nyhedsmail her