Store byer vil hjælpe etniske iværksættere

Læs mere
Fold sammen
Mange indvandrere bliver iværksættere, men de er ikke så overlevelsesdygtige. De etablerer sig ofte med grillbarer,

kiosker og pizzariaer i de samme områder i storbyerne og presser dermed hinanden. Samtidig har der været problemer med

momsafregning, hygiejne og ulovlige varer.Men det er altsammen noget, der kan gøres noget ved via rådgivning, mener landets

tre største byer - København, Århus og Odense.De har indledt samarbejde om at skabe flere og mere succesrige

etniske iværksættere. Qua samarbejdet kan kommunerne drage nytte af hinandens erfaringer. De vil også samarbejde

med forskere, Integrationsministeriet, Told & Skat samt flere europæiske byer og kommuner, der kan bidrage med erfaring

på området. Det er meningen, at to indvandrere fra hver af de tre byer skal inddrages i projektet. Kommunerne agter at

søge EU om 6,7 mio. kr. i støtte til projektet, der løber over tre år.Samarbejdet skyldes Københavns

Kommune, der gerne vil samarbejde med Århus og Odense om at udvikle nye metoder og redskaber til opsøgende rå5dgivning for

at udvikle og konsolidere indvandrer-virksomheder i de tre byer, der har mange iværksættere med etnisk baggrund.København

har gode erfaringer med at lade en butikskonsulent opsøge etniske forretninger på Nørrebro, fortæller fuldmægtig

Jette Kristensen, Københavns Kommune.Det er meningen, at denne indsats skal udvides til fem opsøgende medarbejdere,

der kan dække alle brancher og hele København. Jette Kristensen fortæller, at kommunen på et erhvervsservicecenter

i Valby har en rådgiver, der tager sig af etniske iværksættere. Men indvandrerne har ikke brugt denne service ret

meget.- Når den opsøgende rådgiver banker på døren, får de etniske iværksættere tillid

til vedkommende, og de henvender sig til ham, siger Jette Kristensen.Hun mener, at der kun findes ganske få personer,

som har reel viden, overblik og indsigt i, hvordan flere indvandrere bliver iværksættere. Og der er jo ingen idé

i, at de tre store kommuner løber i hver sin retning.- Vi vil bruge hinandens erfaringer og viden og vil prøve

at finde samarbejdspartnere i Tyskland, Sverige, England og Holland. I Sverige har bankerne eksempelvis været med til at gøre

det nemmere at blive iværksætter. Indvandrere har overtaget mange forretninger i de store byer, og de leverer innovation

på forskellige områder. De trænger til at få et klap på skulderen, mener Jette Kristensen.ÅrhusI

Århus betyder samarbejdet, at et allerede besluttet projekt rettet mod rådgivning af indvandrere i det vestlige Århus

udvides til at omfatte hele kommunen, oplyser chefkonsulent Erling Rasmussen, Århus Kommune. I mandags åbnede kommunens

rådgivningscenter med fire rådgivere i Brabrand.Centret skal hjælpe indvandrere og flygtninge med at blive

iværksættere. Århus Kommune har afsat seks mio. kr. over tre år til rådgivningscentret. En af rådgiverne

er revisor Shahid Mahmood, der driver Multicon Revision. Han har indtil fornylig bestyret Bazar Vest i Brabrand, hvor 50 forretninger

drives af personer fra 12 forskellige nationaliteter.OdenseOdense Kommune vil udvikle kurser rettet mod etniske

iværksættere. Iværksætterrådgivning af indvandrere har hidtil været en del af den almindelige

iværksætterrådgivning, som indvandrere i Odense ikke har brugt i større omfang, oplyser iværksætterkonsulent

Torben Rasmussen, Odense Erhvervsråd.Han oplyser, at Odense til december får en bazar med omkring 50 butikker. Bazaren

placeres tæt ved banegården. Etniske iværksættere vil kunne få rådgivningt i bl.a. bazaren, siger

Torben Rasmussen.