Stor udfordring at fjerne statsgælden

Politikerne skal ikke lade sig forlede af de seneste års massive overskud på statsfinanserne til at tro, at en fuldstændig afvikling af statsgælden kan nås så let som at klø sig selv i nakken, viser nye beregninger.

Det er et meget ambitiøst mål, hvis man vil fjerne statens bruttogæld fuldstændig i næste årti.

Det vurderer Nordea på baggrund af en række beregninger, banken har foretaget for Børsen.

Beregningerne viser, at det vil kræve et overskud på statsfinanserne svarende til 1,2 pct. af BNP om året fra 2010-2020, hvis gælden skal helt væk. Omsat til dagens penge svarer det til, at staten hvert år skal have et overskud på mindst 19 milliarder kroner.

Kilde: Børsen