Stor effekt af ny energiplan

Udspil: Regeringens nye energipakke giver flere opgaver til erhvervslivet, men kan også koste virksomhederne penge.

Regeringen fremlagde op til weekenden en omfattende ny energiplan, som kan få store positive og negative konsekvenser for dansk erhvervsliv.

De virksomheder, der producerer miljø og energiteknologi, vil flere få flere opgaver, mens planerne om at gøre Danmark mere uafhængig af fossile brændstoffer kan føre til flere udgifter for virksomhederne. Der nævnes ikke noget i planen om, at biobrændstoffer skal iblandes benzin, men der sættes et mål for, hvor meget biobrændstoffer skal dække af transportsektorens energiforbrug i 2020

Regeringens plan indeholder følgende mål og initiativer. · Andelen af vedvarende energi skal fordobles til 30 pct. · Energispareindsatsen skærpes yderligere til 1,25 pct. om året · 10 pct. at transportsektorens brændstofforbrug skal i 2020 dækkes af vedvarende energi i form af biobrændstoffer · Investeringerne i energiforskning fordobles til 1 mia. kr. årligt

Med regeringens initiativer vil Danmarks forbrug af fossile brændstoffer i 2025 være reduceret med 15 pct. Derudover vil energispareindsatsen sikre, at Danmarks samlede energiforbrug i 2025 trods økonomisk vækst og fremgang ikke vil være steget siden midten af 1970'erne.

- Vi har noteret, at regeringen har tilsluttet sig EU-Kommissionens forslag om et procentmål på 20 for udbygningen af vedvarende energi, men samtidigt foreslået et mål på 30 i Danmark. Det helt afgørende er at omkostningerne herved - som tidligere lovet af regeringen - ikke finansieres af virksomhederne, siger direktør Kim Graugaard, Dansk Industri

Transport- og energiminister Flemming Hansen siger i kommentar til planen:- Flere politiske partier har overbudt hinanden med stadigt højere mål for vedvarende energi og energibesparelser. Det har været helt afgørende for regeringen, at nye ambitiøse mål forenes med en omkostningseffektiv energipolitik, som understøtter danske virksomheders konkurrenceevne. Det er min ambition, at vi opnår et bredt forlig om energiudspillet, som kan skabe ro om den fremtidige energipolitik.

Oppositionen kalder regeringens udspil for uambitiøst og kræver flere indrømmelser for at lave et forlig.