Stor dansk eksport til Polen

Blandt de nyere EU-lande er Polen klart den største aftager af dansk eksport. Samlet eksporterede vi for 19 milliarder til naboen mod syd i 2012.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: CLAUS FISKER

Samlet eksporterede Danmark sidste år varer og tjenester for 45,5 milliarder kroner til de ti lande, som næste år kan fejre tiårs jubilæum som EU-medlemmer.

Suverænt største aftager var Polen, som købte danske eksportvarer for 18,9 milliarder kroner. Det viser en opgørelse af eksporten i 2012, som Danmarks Statistik har udsendt.

Mens eksporten til resten af verden er steget 30 procent siden 2005, er eksporten til de ti nyere EU-medlemmer steget hele 50 procent i samme periode.

Danmark taber markedsandele i syv ud af de ti lande. Danmarks andel af de ti landes samlede vareimport faldt med 21 procent i perioden, mens tjenesteeksporten steg 15 procent trukket frem af tjenesteeksporten til Polen.

Danmarks tjenesteeksport er i meget høj grad domineret af søtransport. Det gør sig også gældende for tjenesteeksporten til de ti nye EU-lande, hvor søtransport udgør 44 procent af den samlede eksport. Hvis al transport ses under ét, så udgør transport-relaterede tjenester 56 pct. af tjenesteeksporten til de nye lande.