Større plus i Grenå

Væksten i låneefterspørgslen er sket trods en ventet lavere vækst - specielt på privatkundeområdet

blev udlånsstigningen 10,9 pct., mens indlånene i forhold til ultimo juni 2002 er steget 8 pct.Banken har åbnet

en femte afdeling i Århus, der er kommet godt i gang og ventes yderligere at styrke kundetilgangen til banken, anfører

banken.For hele 2003 fastholder banken forventningerne, der fortsat lyder på et resultat før skat og kursreguleringer

på 35-40 mio. kr.Det er endnu uvist, om salget af Totalkredit godkendes, og hvordan indtægterne derfra i givet fald

bogføres. Indtægterne indgår ikke i de oplyste forventninger, men Djurslands Bank har oplyst, at bankens avance ved

salget vil være op mod 57 mio. kr.