Større kreditpakke til små virksomheder

Regeringen åbner på klem for længere kredittider for moms og a-skat. Samtidig vil hjælpepuljer blive fyldt op hen over efterårt, hvis det er nødvendigt. Intet løfte om eksporthjælp til små virksomheder.

Foto: Casper Christoffersen
Læs mere
Fold sammen

Regeringens kreditpakke til små og mellemstore virksomheder kan hen over efteråret meget vel blive større end de fem mia. kr., regeringen foreløbig har spillet ud med.

Det står klart efter et møde i går mellem erhvervsorganisationerne og regeringen repræsenteret ved økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen og Finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Efter mødet åbnede Lene Espersen en dør på klem for, at organisationernes ønske om en yderligere forlængelse af de allerede forlængede frister for virksomhedernes afregning af moms og a-skat. kan imødekommes.

Hun havde også noteret sig, at erhvervsorganisationerne forudser, at det bliver nødvendigt at fylde hjælpepakkens puljer yderligere op hen over efteråret.

- Vores hovedsigte med pakken er at sikre kredit til sunde projekter i små og mellemstore virksomheder. Nu vil jeg sammen med finansministeren overveje, hvordan vi kan skrue pakken sammen inden for en forsvarlig stats­finansiel ramme, sagde ministeren, da hun blev spurgt, om hun kunne gå ind for en yderligere forlængelse af kredittiderne for moms og a-skat.

Ingen eksporthjælp

Lene Espersen kom derimod ikke med konkrete løfter om at hjælpe mindre virksomheder med eksportkreditter. Kun større virksomheder kan i dag få gavn af regeringens udvidede eksportkreditordning, der gælder finansiering af eksportprojekter, som strækker sig over to år.

- Vi erkender, at der kan være problemer for mindre virksomheder på eksportområdet, men vi vil ikke ind i et langt slagsmål med EU om, hvad vi må på det her område. Vi vil hellere koncentrere os om tiltag, der virker hurtigt, sagde Lene Espersen.

Kautionsgrænsen op

Regeringen havde forud for gårdsdagens møde bebudet, at den ville hjælpe venturebranchen med en udvidet garantiramme på 1,5 milliarder kroner over tre år.

Desuden omfatter kreditpakken øget adgang vil vækstkaution, hvor Vækstfonden kautionerer for 75 procent af de banklån, som virksomhederne optager.

Vækstkautioner gælder i dag kun virksomheder med under 100 ansatte, men Lene Espersen mener, at ordningen kan udstrækkes til at gælde virksomheder med op til 250 medarbejdere.

Desuden vil regeringen sørge for, at eksportkreditter til større firmaer gives med en fast – og ikke med variabel rente.

Forud for mødet havde Dansk Byggeri foreslået, at der også gives statskautioner til de kreditforsikringsselskaber, som kautionerer for byggebranchens leverandør-kreditter.

Ministeren afgav dog ikke noget løfte på det område.

Ikke forligsstof

Regeringens kreditpakke skal nu i politisk proces.

Kun forslaget om at forbedre eksportkreditordningerne for store virksomheder er forligsstof. Resten kan regeringen gennemføre, hvis den kan sikre sig 90 mandaters flertal. Det betyder, at Dansk Folkeparti, der på forhånd har vist positiv interesse for kreditpakken, får betydelig indflydelse på pakkens endelige udformning.