Større kommuner vil gavne sæsonudjævning

Læs mere
Fold sammen
Det halter med at holde gang i de danske byggepladser gennem vinterhalvåret. Det har talrige tykke rapporten konkluderet og efterfølgende har byggeriets parter sat sig sammen med alvorlige miner for at gøre noget ved det. Men lige lidt har det hjulpet, viser det seneste analysearbejde fra Erhvers- og Byggestyrelsen. Det koster fortsat samfundet 2-300 mio. kr. om året at byggeriet ligger stille, når temperaturen falder og vinden hyler i stilladserne.

Men meget tyder på, at den kommende sammenlægning af kommunerne til større enheder vil gavne sæsonudjævningen.

BAT-kartellet peger økonomerne på, at de kommende nye storkommuner får en volumen, der gør sæsonudjævning til en interessant mulighed: Efter strukturreformen bliver der i det hele taget mulighed for en "new deal" på området. Som storkommune bliver man ganske enkelt nødt til at vaske tavlen ren og se på de normale rutiner. Det gælder ikke mindst den manglende sæsonudjævning af byggeopgaver.

- Storkommunerne er klart positivt for sæsonudjævningen. Der bliver bedre sammenhæng mellem hvem,. der får den økonomiske gevinst ved at spare dagpenge. I det gamle system, var det det ikke kommunerne selv der ''''hang'''' på dagpengene, men med beskæftigelsesindsatsen placeret hos kommunerne

vil der være et større økonomisk incitament til fordele byggeriet mere jævnt hen over året, siger økonom Bo Sandberg, BAT-kartellet.

Men de nye kommuner får også en volumen der gør at det bliver mere interessant at gå ind og sæsonudjævne og samtidig ventes hele byggesagsbehandlingen at blive markant professionaliseret.

- Vi tror, der er rigtig meget at hente, hvis kommunerne tilskyndes til at fordele deres reparations- og vedligeholdelsesopgaver fx på institutionsområdet bedre og mere jævnt henover året, så alting ikke presses sammen i skolernes sommerferie, siger Bo Sandberg.

Ved siden af de samfundsøkonomiske perspektiver mener BAT-kartellet også, at en mere jævn fordeling af opgaverne er vigtig for at kunne fastholde de yngre generationer i branchen. Her betragtes en højere grad af jobsikkerhed henover året som et klart plus.

Forventningen om at storkommuner vil give mere sæsonudjævning deles af en af de personer, der har mest erfaring i at bygge om vinteren i Danmark. Arkitekt MMA Torben Skov.

Han siger: Større kommuner betyder, at det blive nemmere at påvirke de mennesker, der skal træffe den endelige beslutningen om at der skal bygges om vinteren med totalinddækning, siger Torben Skov, Byfornyelseskonsulenterne A/S.

Byfornyelseskonsulenterne har flere gode erfaringer med overdækning af gamle ejendomme, der skal renoveres om vinteren. For det daværende By- og Boligministerium stod Byfornyelseskonsulenterne bl.a for gennemførelse af "Projekt Vinterbyggeri" og "Opfølgningsprojekt Vinterbyggeri" i Århus. De to projekter regnes for de bedste eksempler på, at byggeri om vinteren kan opnå ligeså god kvalitet som byggerier, der opføres om sommeren.