Større frihed til pensionen

I fremtiden skal danskerne i langt højere grad selv kunne bestemme, hvor deres opsparing til pension skal placeres. Hvis det

er muligt, vil regeringen løsne de snærende bånd med indbetalinger til ATP og lønmodtagerne skal ikke nødvendigvis

være bundet til bestemte pensionskasser.


Målet er større frihed for den enkelte, og det har længe været

et hedt ønske fra de borgerlige politikere.


Og den nye regering ser der ud til at sætte alvor bag ordene. Økonomi-

og erhvervsminister Bent Bendtsen (K) har netop fået nedsat et udvalg af embedsmænd, der skal kulegrave hele pensionsområdet,

og det er helt åbentlyst, at ingen hellige køer er fredet fra en eventuel tur hen til slagtegangen. For de borgerlige

har det nemlig altid været en torn i øjet, at mange lønmodtagere er tvunget ind i bestemte pensionskasser via

deres overenskomst.


I kommissoriet for udvalget hedder det således, at regeringen vil have belyst, om det kan lade sig

gøre at give den enkelte større indflydelse på placeringen og forvaltningen af vedkommendes pensionsopsparing.

Det gælder både for de indbetalinger, der allerede er lavet, og dem, som vil blive betalt i fremtiden.


Ordninger

under lup

Og det er samtlige ordninger, der skal under lup. Både de obligatoriske i form af ATP, de overenskomstbaserede samt

frivillige pensionsordninger.


Ligeledes skal udvalget se på, hvordan en eventuel bonus kan anvendes uden for og inden for

den enkeltes pensionsordning.


Det kan således være, at der bliver åbnet op for helt fri konkurrence mellem

pensionskasserne tilknyttet bestemte fagforeninger på den ene side og pensionsselskaberne i form af blandt andet PFA, Danica

og Tryg Pensions på den anden.

Fremtidige gebyrer

Samtidig skal udvalget overveje, hvordan de fremtidige gebyrer kan stikkes

sammen.


Hvis de danske lønmodtagere og de selvstændige får alt for frit slag til at flytte rundt med deres

pensionsopsparing, kan der opstå problemer, hvis de for alvor gør brug af muligheden.


De fremtidige gebyrer skal

således tage hensyn til to ting:

l Gebyrerne skal være så lave, at de ikke lægger bånd på

den enkeltes mulighed for at flytte rundt på midlerne mellem forskellige selskaber og ordninger.


l Omvendt skal gebyrerne

også være med til at sikre, at en flytning ikke går ud over de øvrige medlemmer af en givne pensionskasse

eller selskab.

Udvalget skal være færdigt med sit arbejde inden udgangen af i år, så regeringen

kan komme med eventuelt nye lovforslag på området allerede næste forår.


Regeringen understreger, at

de finansielle brancheorganisationer, arbejdsmarkedets parter og forbrugersiden også vil blive inddraget i udvalget arbejde.

Pensionsmarkedsrådet vil ligeledes blive hørt.


LO har tidligere udtrykt betænkeligheder ved en liberalisering

af pensionsordninger og fra venstre side af Folketinget, vil alt for vidtgående forslag sandsynligvis støde på

modstand.