Stigende ledighed bekymrer

Læs mere
Fold sammen
Toppen af ledighedskurven er ikke nået endnu. Antallet af arbejdsløse voksede i december med 2.700 personer, så

den samlede ledighed kom op på 6,6 pct. af arbejdsstyrken svarende til 185.700 personer.Det fremgår af den seneste

opgørelse fra Danmarks Statistik, og med de nye tal er ledigheden nået op på det højeste niveau siden midten

af 1998.Økonomerne regner med, at ledigheden vil vokse yderligere i de kommende måneder og sandsynligvis runde

190.000, før udviklingen begynder at vende. Alligevel skaber de seneste tal bekymring hos bankernes eksperter. Der forventede

opsving skal nemlig trækkes i gang af en voksende forbrugslyst hos danskerne, og i den sammenhæng er det afgørende,

at køen af arbejdsløse ikke udvides for meget. Sker det vil danskerne blive nervøse for at miste deres job, og

folk vil i stigende grad begynde at spare op.- Hvis antallet af arbejdsløse fortsætter med at stige kraftigt, er

der en risiko for, at den forventede stigning i det private forbrug udebliver. Derfor er det afgørende, at forbrugerne begynder

at tror på bedre udsigter til beskæftigelse. Ellers vil den højere indkomst blive sparet op i stedet for at gå

til forbrug, siger senioranalytiker i Nordea Jes Asmussen.Chefanalytiker i Danske Bank Steen Bocian er helt enig.- En

fremgang i det private forbrug er grundpillen i den økonomiske vækst, og den kan begynde at vakle. Så galt går

det dog næppe. Indkomstfremgang i 2004 bliver formentlig stor nok til at sikre en flot vækst i det private forbrug, siger

Steen Bocian.Går man dybere ned i opgørelsen fra Danmarks Statistik kan man se, at antallet af arbejdsløse

fra december 2002 og til december sidste år steg med 35.000 personer svarende til 1,2 pct. af arbejdsstyrken. Og ses der på fordelingen

rent geografisk er ledigheden størst på Bornholm med 11,7 pct. Lidt efter følger henholdsvis Nordjyllands Amt

og Fyns Amt, hvor ledigheden er på henholdsvis 8,2 pct. og 7,4 pct. Bedst ser det ud i Frederiksborg Amt med 4,4 pct. arbejdsløse.Hos

Jyske Bank lyder kommentaren direkte, at dollaren dræber jobs. Jyske Bank fremhæver, at hvis dollarfaldet fortsætter,

så vil det samlet set komme til at koste 40.000 arbejdspladser herhjemme.- På trods af dollarfaldet forventer vi

stadig, at styrken i det ventede opsving i år vil være tilstrækkelig til at få vendt udviklingen. Men vi er ikke

blege for at erkende, at det kontinuerlige dollarfald er en trussel mod opsvinget. I øjeblikket den største trussel,

siger økonom i Jyske Bank Klaus Kaiser.Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) maner til besindighed. Han

fremhæver, at arbejdsløsheden er vokset blandt andet, fordi færre ledige er blevet aktiveret. Ministeren mener

derfor, at den reelle stigning i ledigheden kun er på 2.100 personer.- Det er dybt beklageligt, men der er ikke noget

overraskende i, at arbejdsløsheden steg i december. Det er helt i overensstemmelse med regeringens forventninger, siger Claus

Hjort Frederiksen.