Stigende interesse for efteruddannelse

Opkvalificering. Et voksende antal kursister efteruddanner sig gennem AMU-systemet, men de mindre virksomheder er fortsat ikke gode nok til at efteruddanne personalet.

Trods flere meldinger om faldende aktivitet på de omdiskuterede arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) stiger antallet af personer, som tager AMU-kurser.

I første halvdel af 2006 satte 339.425 personer sig på skolebænken til kurser på AMU-centre og erhvervsskoler, hvilket er 3,6 procent flere end samme periode i 2005 og 12,2 procent flere end i første halvdel af 2004.

Det viser en analyse af Undervisningsministeriets AMU-statistik, som ErhvervsBladet har gennemført.

Den stigende interesse for efteruddannelse gennem AMU-kurser baserer sig på en øget bevidsthed om vigtigheden af opkvalificering hos såvel virksomheder som mange medarbejdere.

Der er kommet stort fokus på mulighederne i efteruddannelse som et instrument, der kan gavne både virksomheden og den enkelte ansatte.

- Generelt oplever vi, at virksomhederne bliver mere opmærksomme på efteruddannelse, og det giver sig også udslag i en øget brug af AMU-systemet. Udviklingen hænger blandt andet sammen med, at mange yngre medarbejdere i stigende grad ønsker efteruddannelse, siger underdirektør Niels Milling fra interesseorganisationen Dansk Erhverv.

Mangler ressourcerDet generelle billede af en stigende lyst blandt virksomhederne til at sende medarbejderne på AMU-kurser dækker over den sandhed, at mange mindre virksomheder ikke efteruddanner deres personale.

ErhvervsBladet beregnede sidste år, at kun 47 procent af de ansatte i virksomheder med under ti medarbejdere har været en tur på skolebænken for at blive efteruddannet. Det billede holder fortsat.

Hos Undervisningsministeriet forklarer man de mindre virksomheders modvilje mod efteruddannelse med, at det simpelthen tager tid, som så ikke kan benyttes til at arbejde i. En virksomhed med fem ansatte vil virkelig kunne mærke fraværet af to mand, som skal på AMU-kursus i en uge. Større virksomheder med flere medarbejdere kan nemmere håndtere den situation.

Det betaler sig- Mange virksomheder er opmærksomme på, at efteruddannelse af personalet er måden at bevare virksomhedens konkurrencekraft på, men desværre halter de mindre virksomheder bagefter. De føler ikke, at de har ressourcerne til at planlægge og gennemføre efteruddannelse, konstaterer Lone Folmer Berthelsen, kontorchef i Undervisningsministeriet.

Det er både de mindre virksomheder selv og deres personale, som lider under den manglende efteruddannelse.

Medarbejderne får vanskeligere ved at fastholde deres job, hvis deres kompetencer ikke udbygges, og uden et mere kompetent personale har virksomhederne svært ved at blive mere konkurrencedygtige.

Det problem bliver forstærket, når der som nu er mangel på arbejdskraft, fordi virksomhederne så ikke kan ansætte sig til de nødvendige kompetencer. Dermed er der reelt intet alternativ til efteruddannelse.

Selv om det er noget nær umuligt at beregne de faktiske effekter af efteruddannelse, er der således bred enighed hos eksperter, politikere og organisationer om, at efteruddannelse kan betale sig.

Ikke mindst via AMU-systemet, som er delvist offentligt finansieret og derfor relativt billigt at benytte for virksomhederne.

- Man kan ikke måle de direkte effekter af efteruddannelse helt specifikt, men når Danmark og dansk økonomi klarer sig så godt, hænger det blandt andet sammen med det høje efteruddannelsesniveau. Der er ikke tvivl om, at efteruddannelse er en god investering for både virksomhederne, deres medarbejdere og samfundet som helhed, forklarer Lone Folmer Berthelsen.