Statskassen rammes ikke af Femernbroen

Brofinansiering. Der kommer ikke til at indgå en eneste dansk skattekrone til byggeriet af den faste Femern Bælt forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Finansieringen af broen sker ved brugerbetaling. Prognosen er, at trafikanterne skal betale 420 kr. for at benytte broen, når den står klar i 2018.

I forbindelse med at den danske og tyske regering har indgået en aftale om etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt til i alt 32 mia. kr. er det kun den danske stat, der har givet en økonomisk garantistillelse for byggeriet.

Det er udlagt som om, at regeringen med transport- og energiminister Flemming Hansen (K) i spidsen påtager sig en økonomisk risiko på statskassens vegne.

Men det er, ifølge infrastrukturchef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri, forkert.

- Den økonomiske garanti fra statens side bruges af selskabet, som skal bygge broen, til at opnå en lavere byggerente. Derved kan etableringen af den faste forbindelse blive billigere, fordi pengene til byggeriet lånes til en lavere rente, siger Bjarne Palstrøm.

Dermed udgør etableringen af forbindelsen over Femern Bælt ikke nogen økonomisk risiko for statskassen, idet der ikke indgår en eneste skattekrone til byggeriet af den nye bro.

Når broen står klar i 2018, vil trafikanter, der kører over anlægget i en personbil blive opkrævet 420 kr.

Et beløb, der svarer til den forventede pris for at sejle med færgen.

Betalingerne fra bil- og togpassagerer skal så afdrage det 30-årige lån, der er optaget af selskabet, der bygger broen. Dermed ligger finansieringen helt på linje med Storebæltsbroen.

50 procent svenskerePå den anden side af Øresund, er svenskerne udelt begejstrede for den ny aftale mellem den danske og den tyske regering.

Med en Øresundsbro og en Femern-bro tager det nemlig væsentligt kortere tid at komme fra Malmø til Hamburg.

- Prognoser viser, at mere end 50 procent af alle trafikanter over broen enten kommer fra Sverige eller skal til Sverige, siger den svenske handelsminister, Sten Tolgfors (Moderaterna), til nyhedsbureauet TT.

Bjarne Palstrøm fra DI er meget enig med den svenske handelsminister.

- Det er ikke den danske stat som tager en økonomisk risiko. Tværtimod bliver mellem en tredjedel og halvdelen af alle udgifter betalt af svenske og norske trafikanter, der vil vælge den forbindelse, når de skal til og fra Tyskland, siger Bjarne Palstrøm.

Transport- og Energiministeriet oplyser, at trafikprognoserne over Femern Bælt er langt bedre end ventet.

Trafikmængderne til og fra Femern Bælt er fem år foran sin tid.

Det betyder, at de prognoser regeringen har indarbejdet i sine økonomiske vurderinger af broens afkast, er meget forsigtige.