Statsgælden hopper med 241 milliarder kr.

Regeringen vurderer, at statsgælden vil vokse endog meget voldsomt i år og til næste år. Skønnet er nu, at statens nettokassesaldo vil blive på minus 132 milliarder kr. i år og minus 109,5 milliarder kr. næste år. (Opdatgeret kl. 12.25)

Foto: Jens Nørgaard Larsen.
Læs mere
Fold sammen
Dermed vil statsgælden blive mere end fordoblet. Mere præcist vil statens gæld stige med godt 241 milliarder kr. ved udgangen af 2008 til 437,5 milliarder kr. i 2010.

Finansministeriet vurderer, at det samlede underskud på de offentlige finanser vil blive på 33,5 milliarder kr. i år og på godt 86 milliarder kr. næste år, svarende til 4,9 pct. af bruttonationalproduktet.

Det er mærkbart værre end regeringen skønnede i maj. Da ventede man et underskud på de offentlige finanser på 22,5 milliarder kr. i år, og et underskud på 60,1 milliarder kr. næste år.

Man skal tilbage til 2003 for at finde det sidste offentlige budgetunderskud. Dengang var det på beskedne 1,4 milliarder kr. I de mellemliggende år har der i alt været et offentligt budgetoverskud på godt 320 milliarder kr.