Staten har tjent 11 milliarder på bankpakker

Overskuddet på de statslige bankpakker beløber sig indtil videre til 11,2 milliarder kroner, fremgår det af et notat fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Staten har indtil videre haft et overskud på over 11 milliarder kroner på de forskellige bankpakker på trods af dyre krak i for eksempel Amagerbanken. Fold sammen
Læs mere
Foto: Esben Salling

Ministeriet understreger, at der langt fra er tale om et endeligt facit. Resultatet kan blive både større og mindre. Det afhænger dels af, om flere banker skal afvikles. Og så afhænger det af, hvor mange penge det lykkes for Finansiel Stabilitet at skrabe sammen for den myriade af aktiver, som den statslige bankskraldespand efterhånden er kommet i besiddelse af.

Overskuddet for bankpakkerne er beregnet ved at tage overskuddet fra Bankpakke I, som Finansiel Stabilitet tilbage i februar 2011 opgjorde til cirka 2,5 milliarder kroner, og lægge det sammen med de renteindtægter, som staten har haft fra de milliardgarantier, den har stillet for den finansielle sektor.

Dertil kommer urealiserede og realiserede tab på aktier i banker, som staten er blevet medejer af, samt tabte kapitalindskud og garantier i krakkede banker som Amagerbanken, Eik Bank og Fjordbank Mors.

Endelig har staten haft indtægter på 3,6 milliarder kroner i de såkaldte garantiprovisioner, en slags forsikringspræmier, som staten har opkrævet for at stille individuelle garantier for enkelte banker.

Der er ikke taget højde for skattebetalinger, da der efter ministeriets vurdering er både positive og negative skatteeffekter af bankpakkerne, og at disse effekter er særdeles usikre.