Stærk euro hård kost for eksporten

Indgangen til 2004 var samtidig markeringen af euroens femårs fødselsdag som Europas valuta. Alene det femte år

med den fælles europæiske valuta har øget værdien af den med hele 17 pct. i forhold til dollaren, og da euroen

også steg forrige år, er dens styrke nu en trussel mod virksomhedernes muligheder for at eksportere.En stærkere

valuta betyder nemlig, at varerne bliver dyrere for andre at købe, og det gælder også for danske virksomheder,

selv om Danmark ikke er en del af euro-samarbejdet. Den danske krone er nemlig bundet meget tæt til euroen, og kursen på

den danske krone svinger derfor i samme takt som euroen.- Det værste problem ved dollarens fald er, at flere asiatiske

lande er bundet op på dollaren. Dermed forringes virksomhedernes konkurrenceevne ikke blot over for USA men også over

for Kina, Japan og andre asiatiske lande, siger underdirektør Richard B. Larsen fra Dansk Industri.

Ud af Danmark

Hans

bedste råd til virksomhederne er hele tiden at dygtiggøre sig og gøre tingene mere effektivt. Men det er ikke

altid nok.- Mange virksomheder flytter produktion til andre lande som Kina og østeuropæiske lande, hvis det bliver

ineffektivt at producere her i landet, siger Richard B. Larsen.Euroen blev introduceret den 1. januar 1999 i 12 af de 15 EU-lande.

I første omgang var der kun tale om elektroniske penge, mens fysiske sedler og mønter kom i omløb den 1. januar

2002.Kursen blev fastsat til 1,18 dollar for en euro. I de første par år af valutaens levetid bare faldt den,

så den på et tidspunkt kunne købes for blot 0,80 dollar for en euro.Men siden er det gået fremad. Kursen

har forlængst passeret startniveauet på 1,18 dollar, og da den nåede 1,20 dukkede de første bekymrede miner frem.

Men kursen fortsatte opad, så der nu skal bruges over 1,26 dollar for en euro. For den danske krone betyder det, at en

dollar kun kan købes for under seks kroner. Kronen og euroen er dermed stærke som aldrig før.For de forbrugere,

der er i arbejde og dermed fastholder deres normale indkomst, er det en fordel med en stærk valuta, da det dæmper inflationen, og

dermed kan de købe flere varer for deres løn.

Gevinst ædt op- I de år, hvor euroen blev svækket,

var der en positiv effekt for Europa. Men den blev spist op af, at verdensøkonomien faldt ned i en lavkonjunktur, siger Poul

Nørbjerg, der er analytiker i Jyske Bank. Han er overbevist om, at hvis euroen ikke var blevet svækket, ville det være

gået meget værre med økonomien i de europæiske lande.Den stærke euro kan bremse væksten

i Europa, fordi virksomhederne ikke længere er så konkurrencedygtige.- Konsekvensen er, at europæiske virksomheder

har sværere og sværere ved at konkurrere med virksomheder i andre dele af verden. På den danske børs vil

vi se, at eksportvirksomhederne bliver ramt meget hårdt, siger valutaeksperten Steen Jakobsen fra Saxo Bank.Mange danske

virksomheder har kurssikret deres omsætning i fremmed valuta, men Steen Jakobsen påpeger, at en kurssikring typisk er

på et halvt eller et helt år.- Problemerne opstår for alvor nu, hvor dollaren har været svag i over

et år, siger han.Dermed havner virksomhederne i den uheldige klemme, at udgifterne er uændrede, men indtægterne

falder, selv om salget ikke falder. Den faldende indtjening skyldes alene dollaren.

Euro i stedet for dollar- I de næste

to kvartaler vil vi for alvor komme til at se effekten af dollarens fald i virksomhedernes regnskaber, siger Steen Jakobsen.Han

påpeger også, at centralbanker i flere oliestater og lande i østeuropa den seneste tid har reduceret deres beholdning

af dollar til fordel for euro. Det sker ud fra en simpel vurdering af risikoen ved at ligge inde med dollar, og Steen Jakobsen forventer,

at den tendens vil fortsætte.

Billig dollar i valgårForholdet mellem USAs og Europas valuta er i høj

grad en politisk sag, og det er valutamarkedet godt klar over.- En lav dollar er den nemmeste måde for USA at tackle alle

de økonomiske problemer, som landet har med budgetunderskud og overforbrug, siger Steen Jakobsen med henvisning til, at USA

kunne vælge at hæve renten for øge efterspørgslen efter dollar og dermed hæve kursen. Men det er ikke populært

i et valgår.Berlingske Tidende