Stadig flere virksomheder overvåger medarbejdere

Læs mere
Fold sammen
Stadig flere virksomheder hyrer professionel hjælp til at overvåge sygemeldte medarbejdere, de mistænker for at

pjække. Samtidig giver en ny domsafgørelse grønt lys til overvågningen, selvom medarbejderne føler

sig krænket.- Det er langt mere udbredt end for fem år siden. Virksomhederne er mere opmærksomme på

den slags metoder, fordi pressen har fokuseret på det, mener Stig B. Madsen, der er formand for Foreningen Danske Detektiver

og Erhvervsefterforskere.I sagen fra Østre Landsret hyrede en bagermester en detektiv til at overvåge en sygemeldt

ansat. Hun følte sig i situationen krænket, da detektiven var så tæt på, at han kunne se, at hun dyrkede

aerobic foran fjernsynet. Både byretten og Østre Landsret frifandt arbejdsgiveren.- Man kan udlede af dommen, at

det er svært at opnå erstatning fra arbejdsgiveren selv i situationer, hvor overvågningen går meget tæt

på privatlivets fred. Det kan virke motiverende for arbejdsgivere, som ønsker at overvåge sine medarbejdere, at

der endnu ikke er set eksempler på, at krænkende overvågning af medarbejdere sanktioneres på en mærkbar

måde. I andre nordiske lande er der bedre muligheder for at opnå godtgørelse for integritetskrænkelser, som

ikke har medført noget økonomisk tab for medarbejderen, siger jurist og ekspert i overvågning af medarbejdere Martin

Gräs Lind.Medarbejderen i bageriet havde indleveret en lægeer-klæring, og når det sker, er det praktisk

talt umuligt for arbejdsgiveren at bevise, hvis sygemeldingen ikke er reel.- Der er en række afgørelser, som fastslår,

at medarbejderen har krav på løn under sygdom, selvom vedkommende f.eks. er blevet set i byen eller er taget på

rekreationsferie, siger Martin Gräs Lind.

DA og HK uenige

Dansk Arbejdsgiverforening er også positiv over for

dommens udfald, men mener ikke det er et udbredt fænomen.- Vi er godt tilfredse med dommens udfald, men vi mener ikke,

det er det, der præger billedet. Men der kan være ekstreme tilfælde, hvor det er i orden at overvåge sygemeldte

medarbejdere. Men det virker ikke som det store problem, siger konsulent Morten Schønning Madsen.HK, der førte

sagen for den overvågede medarbejder, bryder sig ikke om dommens udfald. De mener, det kan åbne for, at flere virksomheder

benytter sig af metoden.- Hvor går grænsen? Den pågældende medarbejdere følte sig jo krænket, beklager

Thomas Ensbye, faglig sekretær i HK/Handel.Formanden for Foreningen Danske Detektiver og Erhvervsefterforskere ser dommen

som et blåstempel.- Vi er glade for dommen, fordi vi nu har domstolens ord for, at vi godt må, siger formanden og

understreger, at der er mange penge at spare ved at overvåge pjækkesyge medarbejdere.