Sprogfærdigheder skal igen i fokus

Det lyder som den rene og skære logik, at en sproglig kandidatuddannelse skal fokusere på sprogfærdigheder, men

det er ikke desto mindre dét, der er en af nyhederne ved en ny uddannelse på Aalborg Universitet. Baggrunden er nemlig,

ifølge universitetet, at flere danske virksomheder er begyndt at klage over de nyuddannede sproglige kandidaters niveau.Henrik

Andersen, senioroversætter hos Grundfos Management A/S, har været medlem af et rådgivningspanel, som har fuldt tilblivelsen

af den nye kandidatuddannelse, som starter 1. september.

PR og it

Han peger på ét af problemerne ved de nuværende

uddannelser:- Fokus på de erhvervssproglige kandidatuddannelser har de senere år flyttet sig fra de rent sproglige

kompetencer til også at omfatte områder som f.eks. marketing-, kultur- og samfundsforståelse. Det gør på

ingen måde uddannelserne overflødige, tværtimod. Men udviklingen har betydet, at der i dag er en begyndende mangel

på kandidater med gode fagsproglige kompetencer. Denne mangel er specielt markant for tysk.Samtidig med, at uddannelsen

sigter på at udstyre de studerende med så gode sproglige kompetencer som overhovedet muligt, rummer den muligheder for

specialisering i nogle mere erhvervsorienterede redskaber, nemlig PR og it.- De studerende får mulighed for at profilere

deres erhvervssproglige udannelse inden for områderne PR og it, men den sproglige del vil altid være i fokus.-

Vælger de at skrive projekt om f.eks. storytelling eller web-kommunikation vil det altid ske med udgangspunkt i virksomhedernes eller

organisationernes behov, og den fremmedsproglige dimension inden for uddannelsens fire sprog vægtes højt, siger studieleder

på Center for International Erhvervskommunikation, lektor Inger Lassen.

PraktikopholdDe fire sprog, der udbydes,

bliver engelsk, fransk, tysk og spansk.Den nye uddannelse rummer et indbygget et obligatorisk praktikophold, hvor de studerende

gennem deres arbejde i en dansk eller udenlandsk virksomhed skal lære de facetter af sprogene, som man kun kan lære ved

at tale og skrive det dagligt.Uddannelsen kommer til at ligge som en naturlig forlængelse af den nuværende bacheloruddannelse

i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation på AAU, men vil også være en mulighed for bachelorer med

en anden fremmedsproglig baggrund.jc