Spot på korruption hos SKAT

SKAT har som den første offentlige myndighed meldt sig ind i den danske afdeling af Transparency International, der bekæmper korruption på verdensplan.

Foto: Colourbox
Transparency International (TI) forsøger at påvirke myndigheder til at iværksætte en effektiv lovgivning og politik mod korruption og arbejder for at fremme åbenheden hos såvel offentlige organisationer som private virksomheder – idealer som Skat nu helt officielt vil leve op til.

- Som myndighed efterlever SKAT de samme principper TI arbejder for at fremme. Det bliver understreget af vores vision om at offentligheden kan følge med i hvad vi gør og hvorfor, og vores vision om at behandle alle lige og fair. Medlemskabet af TI er derfor en naturlig forlængelse af både vores visioner og daglige arbejde, siger told- og skattedirektør Ole Kjær.

Hos Transparency International vækker SKATs medlemskab begejstring.

- Det er en cadeau til vores arbejde, at få en stor offentlig myndighed som SKAT som medlem, og vi håber selvfølgelig, at andre følger efter. Samtidig har det naturligvis en særlig stærk signalværdi, at SKAT er så central en aktør på det økonomiske og forvaltningsretlige område, siger formanden for Transparency International Danmark, Poul Riiskjær Mogensen.