Spirende fremgang i dansk økonomi

Strømmen af tal, som peger i en rigtig retning for dansk økonomi, fortsætter med at rulle ind i en lind strøm. En langsom vending til det bedre er på trapperne.

Den danske detailhandel er nu oppe på det højeste niveau siden midten af 2007. Mange virksomheder venter øget omsætning de kommende tre måneder i forhold til de seneste tre måneder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kim Haugaard

En forsigtig fremgang er ved at bide sig fast i dansk økonomi. Det tyder stadigt flere vigtige strømpile på. Endnu er det for tidligt at tale om et opsving, eller noget som bare ligner en højkonjunktur. Men efter at en af de længste og mest dybe kriser har hjemsøgt dansk økonomi lige siden efteråret 2008, så er selv ganske små skridt fremad et lyspunkt.

Blandt de sidste nye tegn på fremgang er en konjunkturindikatoren for detailhandlen, som springer i vejret. Den er nu oppe på det højeste niveau siden midten af 2007, fordi et stort flertal af virksomhederne ser positivt på fremtiden. Virksomheder, der repræsenterer 41 procent af beskæftigelsen i detailhandlen, venter således øget omsætning de kommende tre måneder i forhold til de seneste tre måneder, mens kun 15 procent venter fald.

En ny konjunkturindikator for de store servicefag viser også fremgang og når det højeste niveau siden 2011, mens det fortsat står mindre godt til især i byggeriet og industrien, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Fyret op under dansk økonomi

De lidt bedre takter kommer efter, at der blevet fyret godt og grundigt op under dansk økonomi med udbetaling af efterlønspenge for 28 milliarder kroner, lidt lavere skatter og afgifter, en vækstpakke, et historisk rentefald, en aftagende inflation, som øger reallønnen, samt større offentlige investeringer i veje, broer og jernbaner – for blot at nævne noget. Oven i det er udsigterne også blevet bedre i det øvrige Europa på det seneste, hvor troen på fremtiden også er på vej tilbage.

Et af flere aktuelle tegn på, at det måske er begyndt at gå bedre herhjemme, ses også på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden i maj faldt med 2.700 personer til 153.300 personer, hvilket er det laveste niveau siden november 2009. Arbejdsløsheden påvirkes dog af, at dagpengeperioden fra nytår blev kortet af, og en del ledige formentlig af den grund selv har fundet arbejde, eller er kommet på kontanthjælp.

Beskæftigelsen har da heller ikke – endnu – vist nogen overbevisende stigning. Men forbrugeres tillid til fremtiden er skudt i vejret på markant vis på det seneste, lige som der er tegn på, at boligmarkedet er i bedring. Det kan alt sammen være et varsel om, at det private forbrug snart begynder at vokse på mere overbevisende vis, og dansk økonomi dermed vinker farvel til en af de værste kriser – nok nogensinde.