Solidt politisk flertal for enklere aktieskat

Det ligger lige for at indføre enklere regler for privates aktieskat, hvis regeringen ønsker det. Samtlige partier i

Folketinget ser meget gerne, at de nuværende regler bliver mere simple og et stort flertal ønsker, at aktiekulturen bliver mere

udbredt i Danmark.


Det viser en undersøgelse blandt Folketingets partier, som Dansk Aktionærforening i dag offentliggør

i deres blad, Aktionæren.


I undersøgelsens kan man læse, at alle otte partier i Folketinget enten er helt

eller delvist enig i, at reglerne for aktiebeskatning i Danmark, er urimeligt kompliceret og straks bør forenkles. Og seks

af partierne synes, at det er en god ide, hvis der bliver skabt en folkeaktiekultur i Danmark på linie med de svenske tilstande,

hvor aktier nærmest er blevet en folke-eje.


Kun Enhedslisten er delvist uenig på det punkt, mens Dansk Folkeparti

ikke svarer ikke på spørgsmålet.Tør ikke gå ombord

Direktør i Dansk Aktionærforening,

Claus W. Silfverberg, håber, at undersøgelsen kan sætte skub i regeringen, så vilkårene for privates opsparing

i aktier bliver bedre.


- Det er helt klart, at hvis man ønsker at opnå noget, må man gøre en indsats

for at få det op at stå. Private tør ikke gå ombord i aktieinvesteringer, fordi de ikke forstår reglerne

for beskatningen, og derfor er det meget svært at få en bred aktiekultur i Danmark, siger Claus W. Silfverberg, der mener,

at det er meget mærkeligt, at regeringen ikke allerede har været på banen med et lovforslag, når opbakningen

til en regelforenkling i Folketinget er så stor.Går for vidtIndtil nu har Aktionærforeningen dog talt

for døve øren primært på grund af regeringens proklamerede skattestop.


Hvis nye regler betyder, at

blot én aktionær kommer til at betale én ekstra krone i skat, vil regeringen ikke være med til at lave om

på reglerne, har det lydt fra både statsministeren og skatteminister Svend Erik Hovmand (V).


Det skaber vrede og

undren i oppositionen.


- Det er helt absurd, at skattestoppet går så vidt. Så kan man ikke lave noget som helst,

siger formanden for Folketingets skatteudvalg og skattepolitisk ordfører for Socialdemokratiet, Jens Peter Vernersen.


Mens

de radikale mener, at man bør indføre en skattesats på al aktieindkomst, og den bør være lig med

kommuneskatten på cirka 33 pct.


Derved bliver beskatningen af både negativ og positivt kapitalindkomst ens.

Totalt

ødelæggende

- Det vil ikke forvride markedet, og det er god liberal tankegang. Det er oplagt, at det nuværende system

er totalt ødelæggende, hvis man ønsker at fremme aktiekulturen herhjemme, siger skattepolitisk ordfører

for de radikale, Anders Samuelsen, der er træt af at høre på regeringens snak om regelforenkling, når ideerne

hele tiden bliver bremset af skattestoppet.


- Det burde regeringen fortælle befolkningen, siger Anders Samuelsen.


Dansk

Folkeparti stiller også meget gerne sine stemmer til rådighed for mere simple regler. Og skattepolitisk ordfører,

Mikkel Dencker, mener hellere ikke, at skattestoppet skal være den uoverkommelige forhindring.


- Det er ikke os, der har

opfundet skattestoppet, og det er ingen hellig ko for os. Vi ser meget gerne, at vi får lavet nogle regler, der gør beskatningen

mere lempelig og enkel, siger Mikkel Dencker.