Solid succes for klar besked

Ordningen med klar besked om skat fra kommunerne ser ud til at blive en succes. Stadig flere danskere henvender sig for at få

svar og reglerne ser ud til at spare både myndigheder og borgere for et antal langvarige skattesager.Sådan lyder

konklusionen fra landets fem største kommuner i form af København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg.De

fem kommuner har samlet erfaringerne fra de første måneder med de nye regler, og de er overvejende positive. Kommunerne

har i alt fået 254 anmodninger og stort set alle er blevet besvaret inden for en måned. Kun ganske få er blevet

afvist og endnu færre har klaget over svaret.Skattecheferne fra de fem kommuner mener, at omkring halvdelen af forespørgslerne

sparer en ligningssag.- Anmodningerne kommer ikke kun fra almindelige borgere. Også revisorer og advokater ser fordele

ved at få en bindende besvarelse. Halvdelen af forespørgslerne kommer fra en rådgiver på en klients vegne,

skriver skattecheferne i en kommentar.Danskerne ønsker klar besked om deres skat, og de nye regler om bindende ligningssvar

fra kommunerne ser ud til at få succes. Kommunerne kan melde om stadig flere danskere, som henvender sig for at få afklaret

forskellige spørgsmål om deres skatteforhold.Ordningen med bindende ligningssvar fra kommunerne blev startet op

1. juli sidste år. Og reglerne betyder, at skatteyderne for en pris på 300 kr. kan få besked om de eksempelvis skal

betale skat ved et salg af en ejendom. Kommunerne skal give svaret inden en måned. Derved slipper den enkelte skatteyder for

nogle grimme oplevelser, når selvangivelsen skal indleveres og det samlede regnskab skal gøres op.Fagligchef i

Foreningen Registrerede Revisorer Henrik Friis glæder sig over, at ordningen ser ud til at blive flittigt brugt.- Det

er meget flot, at ministeren har fået ordningen til at fungere. Det handler først og fremmest om psykologi. Skatteyderne

kan få afklaret spørgsmål på forhånd, så de slipper for at få en stor restskat, når selvangivelsen

kommer, siger Henrik Friis.

Reglerne udviddes

Foreløbig gælder reglerne kun for private og personligtejede virksomheder,

men Folketinget behandler i dag et lovforslag, som vil udvidde ordningen, så den også kommer til at omfatte selskaber

og hovedaktionærer.Foreningen af Skatterevisorer er det samlede organ for alle landets kommunale skatterevisorer. Formanden

for foreningen Leo Holm bekræfter, at kommunerne ser en støt stigende interesse for at få klar besked. Og han understreger,

at Foreningen af Skatterevisorer meget gerne ser, at ordningen også kommer til gælde for selskaber og hovedaktionærer.Men

han påpeger samtidig nogle betænkeligheder ved ordningen.l Hvilken betydning får reglerne for retspraksis.

Spørgsmålet er, hvor ensartet kommunernes svar bliver. De fem store kommuner fremhæver i deres opgørelse,

at der ikke er grund til at være bekymret på det punkt.l Vil der komme flere eller færre klager til Skatteankenævnene

på grund af reglerne?l Det vil kræve ekstra ressourcer fra kommunernes side, hvis de skal blive ved at svare inden

der er gået en måned.Det ventes, at skatteministerens forslag om en bredere ordning bliver vedtaget af Folketinget.