Solid stigning i antal konkurser

Læs mere
Fold sammen
Det blev så som så med julehumøret i danske virksomheder. I december steg antallet af konkurser med hele 40 pct.

i forhold til samme periode året før.Helt præcist måtte 248 virksomheder dreje nøglen om i december,

og det er det højeste månedstal i to år. Det var således nogle knap så opmuntrende tal, Købmandsstandens

Oplysningsbureau, KOB, lagde ud med her i starten af det nye år.I december 2002 var der således kun 177 konkurser,

men siden er den danske økonomi for alvor gået ned i gear, og meget tyder på, at væksten for 2003 kommer

til at ligge i nærheden af et rundt nul.Det har naturligt nok præget virksomhedernes omsætning, og en stigende

del er blevet tvunget til at lukke ned.Værst er det gået ud over hotel- og restaurationsbranchen, hvor antallet af

konkurser er vokset med hele 112 pct. Antalsmæssigt var stigningen fra otte til 17 konkurser. Kun brancher som landbrug og

fiskeri har haft et fald - fra tre til 2.Set over hele 2003 er det også hotel- og restaurationsbranchen, der har haft

den relativt største stigning sammenlignet med 2002.Fra 105 i 2002 til 128 i 2003. Landbrug, fiskeri mv. har haft det

relativt største fald fra 74 konkurser til 56, men industrien følger godt med, oplyser KOB.Faldet i industrien

er fra 340 konkurser i 2002 til 265 i 2003 svarende til et fald på 22,1 pct.Rent geografisk er det Sjælland og hovedstaden,

der har haft de største stigninger i december, når man ser bort fra nogle af de helt små områder.

-fmj/RB-Børsen