Solid pensionsfidus for selvstændige

En skattefri millionbonus i pension. Med to helt nye afgørelser fra Ligningsrådet er det en mulighed, som landets mange

tusinde selvstændige har fået. Den kræver blot, at de selvstændige kan overbevise ToldSkat om, at de gennem

en årrække har givet dem selv for lidt i løn.Hvis det er tilfældet, kan direktøren kompenseres

med tilbagevirkende kraft, og når pengene sendes over på en pensionsordning sker udbetalingen uden, at den bliver medregnet

til den enkeltes indkomst.Ved de nævnte afgørelser fik to hovedaktionærer helt ekstraordinært lov til

skattefrit at indbetale henholdsvis 1,2 mio. kr. og 2,375 mio. kr. på en pensionsordning.I sin afgørelse lægger

Ligningsrådet vægt på, at de to direktører derved nåede op på en løn, som svarer til den

indsats, som de har lagt i selskabet.Det er revisorfirmaet BDO Scanrevision, der har kørt de to sager og skattekonsulent

Lars Jacobsen lægger ikke skjul på, at han er glad for kendelserne.- Tidligere var fremgangsmåden på

området lidt uklar, når det drejer sig om en kompensation flere år tilbage. Derfor har vi søgt om forhåndsgodkendelserne

hos Ligningsrådet. Og kendelserne siger, at hvis direktøren har givet sig selv for lidt i løn i årene forinden,

så kan vedkommende få en skatteudskydelse ved at indbetale pengene på en pensionsordning, siger Lars Jacobsen.

Ingen

skattepligt

Eneste ulempe er, at direktøren skal være tilbageholdende med løn til sig selv. Men Lars Jacobsen understreger,

at Ligningsrådets har en meget bred tolkning af, hvad der er et rigtigt lønniveau.I det ene af svarene fra Ligningsrådet

hedder det, at "hvis et selskab med fradragsmæssig virkning ønsker at foretage indbetaling til en pensionsordning

for en hovedaktionær - ansat som direktør i selskabet - skal det vurderes om indbetalingen sammen med vederlæggelsen

i øvrigt kan anses for rimelig i forhold til arbejdsindsatsen i selskabet."Samtidig ser Ligningsrådet på,

om selskabet via udbytter eller henlæggelser har fået den nødvendige polstring på kapitalsiden.Ligningsrådet

fremhæver desuden, at "selskabet skattemæssigt vil kunne fradrage engangsindskud på 2.375.000 til en pensionsordning".

Billig

måde
Et nærmere blik på tallene fra de to sager viser, at i det ene tilfælde havde hovedaktionærens løn

været på omkring 250.000 kr. gennem ti år. Det er meget lavt sat, og han fik lov til at indbetale næsten 2,4

mio. kr. på en pensionsordning.Derved nåede han op på en løn, som nogenlunde svarer til, hvad en ansat direktør

uden ejerinteresser i firmaet skulle have haft.Men i den anden sag havde direktørens løn været stigende

og var oppe på 850.000 kr. i både 2001 og 2002 inklusive pensionsopsparing. Alligevel har vedkommende fået lov til

at betale et engangsindskud på en pensionsordning på 1,2 mio. kr.Hvis pengene skulle være udbetalt til virksomhedsejeren

som udbytte, var de fuldt skattepligtige.Lars Jacobsen mener derfor, at de to forhåndsgodkendelser fra Ligningsrådet

åbner op for, at selvstændige lidt oppe i årene på en meget billig måde kan få nogle penge ud

af deres virksomhed.Det kan være en god hjælp, når den tredje alder og generationsskiftet nærmer sig.